I DO ART

I DO ART

I DO ART er et multiverktøy som kan brukes til alt fra å planlegge et enkelt møte til å få rammesatt store og komplekse prosjekter. Med I DO ART skisseres og tydeliggjøres prosessens formål og struktur. En I DO ART er super å bruke i starten av et møte eller en workshop for å gi deltakerne en felles forståelse av hvorfor de er samlet og en oversikt over hva som skal skje.

I DO ART er et akronym og står for: Intensjon, Desired Outcome (ønsket resultat) Agenda, Roller (og Regler) og Tid.

DU TRENGER

  • I DO ART-malen
  • I DO ART-eksempelet
  • En eller flere å diskutere med
  • Oversikt over verktøy /øvelser som dere kan bruke

Last ned I DO ART-malen her.

Last ned et eksempel på I DO ART her.

METODE

1: I: Start med å definere intensjonen for prosessen. Hvis det er et møte, en konferanse eller en workshop: Hvorfor inviterer dere inn til dette? Hvis det dreier seg om en prosjektidé: Hvorfor vil dere realisere denne prosjektideen?

2. DO: Definer hvilke resultater dere ønsker å ha oppnådd når prosessen er ferdig.

TIPS! Det er smart å involvere andre i avstemmingen av intensjonen og ønsket resultat.

3. ART: Fyll ut agendaen, roller, regler og tid.

4. Sjekk punkt 3 (ART) opp mot punkt 2 (DO) og 1 (I). Er det noe som mangler i agendaen, rollene, reglene og tiden for at dere skal klare å oppnå de ønskede resultatene og intensjonen med prosessen? Bør noe kuttes og erstattes med noe annet? Gjør denne øvelsen til du ser en klar sammenheng mellom punktene.

TIPS! Når du har laget en I DO ART for et møte eller en workshop, kan du fortsette å lage en enda tydeligere og mer detaljert struktur med verktøyet Dreiebok.

5. Presenter I DO ART i starten av møtet eller workshopen. Be deltakerne stille spørsmål og komme med forslag til endringer. På denne måten får dere en felles forståelse av hvorfor dere er samlet, hva dere håper å oppnå og hva som forventes av dere i prosessen.

REFLEKSJON

  • Hvordan var det å planlegge et arrangement på denne måten?
  • Hvilke verdier ga det å starte møtet med å gjennomgå og diskutere I DO ART?
  • Hva var den viktigste læringen med å lage I DO ART? Fikk dere som gruppe et nytt perspektiv?

UTFORSK