Øv deg som gamemaster

Som fasilitator er det din rolle å legge til rette for gode samtaler og diskusjoner: at alle deltakerne blir lyttet til, at dere holder dere til dagsorden og at dere ender opp med et felles resultat som alle kan stille seg bak. Du er gamemaster for samspillet.

Øvelse 1

  • Be en kollega eller leder gi deg tilbakemeldinger. Husk på forhånd å avtale hva du vil ha tilbakemeldinger på.
  • Bruk et internt møte som testarena. Det kan avtale med lederen din at du ønsker å være gammaster på et projekt- eller fagmøte.
  • Du kan forberede deg på møtet ved å lage en I DO ART.
  • Bruk gamemaster-modellen i fasiliteringen av møtet og test ut de tre delene Avtale, Time-out og Avslutning.
  • Etter møtet tar du imot tilbakemeldinger på hvordan det gikk.
  • Test øvelsen igjen. Det tar tid å bli helt trygg i rollen som gamemaster.

Øvelse 2

  • Still opp som gamemaster på et møte med eksterne deltakere. Be en kollega, leder eller en deltaker om tilbakemeldinger,
  • Gjør som i den første øvelsen, men denne gangen i et møte med eksterne deltakere i en samskapingsprosess.
  • Start i det små, for eksempel i et møte med 5–6 deltakere, før du kaster deg ut i en stor workshop med mange innbyggere.