Studielitteratur

Vi er glade for at den nasjonale bibliotekstrategien tydelig slår fast at både folkebibliotek og bibliotek i høyere utdanning skal kjenne til og formidle tilbudet vårt. Barn, ungdom, voksne og studenter i målgruppen blir bedre ivaretatt når de kan få informasjon på sine lokale folke- og studiebibliotek.  

Mange vet ikke at de har krav på tilrettelagt studielitteratur og lar være å ta høyere utdanning. Andre begynner å studere selv om de har lesevansker, men strever ofte enda mer med lesingen enn de gjorde på videregående.  

Kanskje du tenker at det bare er ansatte i universitet- og høyskolebibliotekene som trenger å kjenne tilbudet vårt om tilrettelagt studielitteratur? Vi tror at alle bibliotekansatte bør vite litt om det, siden mange studenter låner bøker og sitter og leser på sine lokale bibliotek. Husk at skoleelever og ungdommer er framtidige studenter, og at voksne med lesevansker kan få en ny sjanse til å bli det de egentlig ville bli, hvis de får tips om tilrettelagte bøker til utdannelsen. 

Det er sannsynlig at 5-10 % av alle studenter har en lesevanske som kan gi rett til å låne fra Tibi. Det er også sannsynlig at de ikke kringkaster lesevanskene sine i biblioteket. Enten er studentene i målgruppen selv, eller de kjenner noen som er det. Derfor er det viktig at alle studenter får vite om hvilke rettigheter personer med lesevansker har.  

Hvordan kan folkebibliotekene bistå studenter?  
Folkebibliotekene bør vite om Tibis tilrettelagte studielitteratur og ha brosjyrer om tilbudet synlig i biblioteket. Husk at alle som er lånere hos Tibi, kan låne studiebøker fra samlingen vår, du må ikke være student.  

Tre ting universitets- og høyskolebibliotek kan gjøre for å hjelpe studenter med lesevansker  

1. Nevn Tibi — Biblioteket for tilrettelagt litteratur på informasjonsmøtene for alle nye studenter. Det holder med en setning eller to som kan gjøre dem oppmerksomme på at tilbudet finnes og rute dem videre.  

2. Del informasjon på nettsiden deres. Tibi er et supplement til tjenesten deres, ikke en konkurrent.  

3. Del informasjonsmateriell i biblioteket. Bestill på tibi.no og vi sender det gratis til deg i posten.