2. Funksjonsnedsettelser

Alle soldater var nesten helt like, bare en eneste var litt forskjellig: Han hadde bare ett bein, fordi han hadde blitt støpt sist, og så var det ikke nok tinn. Allikevel stod han likeså fast på sitt ene bein som de andre stod på deres to, og det er nettopp han som kommer til å utmerke seg.


«Den standhaftige tinnsoldat» av H.C. Andersen

Alle lånere i Tibi har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker. Men mennesker er mer enn sin lesevanske, og Tibi-lånerne er en like variert og sammensatt gruppe som lånerne i folkebiblioteket. Her møter du noen av Tibis lånere og får høre om deres erfaringer.

Refleksjonsoppgave

Som du forstår, er det mange og ulike årsaker til at folk har utfordringer med å lese. Det er nok flere enn du tror som strever. Du møter dem og deres pårørende jevnlig, både i biblioteket og ellers.

Tenk gjennom og diskuter med utgangspunkt i egne erfaringer:

  • Hvem kjenner du som har synshemming, dysleksi, ADHD eller kognitive utfordringer, og hvordan påvirker det hverdagen deres?
  • Hvilke utfordringer møter dem når de besøker biblioteket?