Innledning

Jeg har blitt han som går rundt med spennende, tykke bøker. Dessverre begriper jeg nesten ingenting av det som står der.

Fra «Herman- Historier fra en udiagnostisert oppvekst» av Herman Flesvig

Det er enkelt å finne fram i Tibi-bøkene

Tibis lydbøker og e-bøker blir merket opp med en fast struktur som gjør det enkelt å finne fram. Det kan for eksempel være å bla fram og tilbake på overskrifter eller sidetall, søke i teksten eller skumlese, noe som er spesielt viktig for studenter.

Denne strukturen har vi ikke funnet på helt selv. Vi følger de internasjonale retningslinjene for tilrettelagt litteratur utarbeidet av DAISY Consortium, en verdensomspennende organisasjon som jobber for felles standarder for tilrettelagt litteratur. Vi er altså del av et stort internasjonalt fellesskap og samarbeider med andre produsenter i Norge, Europa og i verden ellers. 

Skjermleser 

Mange av lånerne våre bruker skjermleser når de leser. Skjermleser er et program som leser opp teksten på skjermen. For at innholdet skal bli gjengitt korrekt, må tekst og handlingsknapper være oppmerket riktig. Det må ha universell utforming. Punktskriftlesere får informasjonen sendt til en leselist slik at de kan lese elektronisk punktskrift.

Både dyslektikere og synshemmede bruker skjermleser, for eksempel Jaws eller VoiceOver, som er innebygd i iPhone. De fleste ønsker å få tekst lest opp med syntetisk tale. Leselisten mottar informasjon fra skjermleseren.  

Tibi-bøkene

Her er en oversikt over medietypene i Tibi. Du lærer mer om dem i løpet av kurset. 

Innleste lydbøker blir lest inn av profesjonelle innlesere. Vi har skjønnlitteratur, sakprosa og utvalgte tidsskrifter. Bokteksten følger ofte med.  

Lydbok med talesyntese blir produsert med talesyntese, et program som gjør digital tekst om til tale. Vi har studielitteratur, aviser og tidsskrift. Bokteksten følger alltid med. 

E-bok består kun av tekst. Den kan tilpasses forskjellige lesevansker og hentes inn i ulike avspillingsløsninger. Vi har skjønnlitteratur, sakprosa og studiebøker som e-bok. 

Følebok er en taktil bildebok for synshemmede barn. Aldersgruppen er 3-6 år, men også eldre barn og barn med andre funksjonsnedsettelser leser følebøker.  

Punktskriftbøker blir lest av synshemmede som leser med fingrene. Vi har skjønnlitteratur, sakprosa og leseklubber. Vi produserer alle lånerønsker i tillegg til samlingsutvikling. 

Bokas gang i Tibi

Boka skal gjennom mange prosesser før vi kan låne den ut. Fra den blir satt i produksjon til en ferdig tilrettelagt utgave foreligger, har boka gått igjennom mange prosesser. Mange ansatte er involvert for å sikre at utgaven oppfyller alle krav for tilgjengelighet.

Vi innlemmer også bøker fra andre institusjoner i samlingen, både innkjøpte lydbøker fra norske forlag og lydbøker fra bibliotek i andre land.