Hvem kan låne bøker fra Tibi?

Eldre mann med hodetelefoner ligger på sofaen.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Min mann har fått hjerneslag, og det eneste han kan gjøre er å ligge i senga og høre på lydbøker. Tibis tilbud betyr så mye for oss og er en stor del av hverdagen vår.

– Pårørende til mann (73) med hjerneslag

For å kunne hjelpe lånere med å finne veien til oss, kan det være greit å vite hvordan det fungerer i praksis.  

Alle som har vansker med å lese trykt tekst på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur.  

Dette kan være: 

  • Svekket syn som ikke kan korrigeres med briller
  • Dysleksi og andre lesevansker 
  • ADHD 
  • Fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok — for eksempel Celebral parese (CP), kronisk utmattelsessyndrom (ME) og Parkinsons sykdom 
  • Kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade — for eksempel hjerneslag, afasi, fatigue, psykisk sykdom eller psykisk utviklingshemming 

Tibis tilbud er ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for språkopplæring. De som har et annet morsmål enn norsk, må også ha en lesevanske for å ha lånerett.  

Ved innmelding hos Tibi må man oppgi personopplysninger for at vi skal kunne låne ut bøker og oppfylle avtaleforpliktelsene overfor lånerne våre. Det er kun personer som behandler innmeldinger som har tilgang til opplysningene.

Dere i folkebibliotekene skal formidle Tibis tilbud til personer dere tenker er i målgruppen. Ikke vær redd for å gjøre feil, det er vårt ansvar å vurdere om personen har lånerett.

Alle innmeldinger behandles av saksbehandlerne våre. Det vil derfor ta noe tid før man får svar på søknaden.  

Man må ikke legge ved dokumentasjon ved innmeldingen, men vi ber i noen tilfeller om bekreftelse fra en relevant fagperson.

Synne Lindøe, bibliotekmedarbeider . Foto: Tibi

Jeg melder inn nye lånere og sørger for at de får informasjonen de trenger. Noen gir uklare beskrivelser av lesevanskene sine, og da må vi be om dokumentasjon for å være sikre på at de har lånerett.

— Synne Lindøe, bibliotekmedarbeider

Ulike diagnoser påvirker mennesker på forskjellige måter. Det er ikke diagnosen i seg selv som gir lånerett, men hvordan den påvirker leseevnen.

Vi følger klare retningslinjer, men det kan likevel være vanskelig å vurdere hvem som har rett til å låne.

For å sikre at de som er lånere hos oss faktisk har rett til det, gjennomfører vi stikkprøvekontroller. Der blir tilfeldige lånere bedt om å sende inn dokumentasjon. De som ikke leverer, kan miste retten til å låne bøker hos Tibi.

Barn og ungdom 
Barn og ungdom under 18 år skal meldes inn av en foresatt. Dette fordi man i skjemaet også bekrefter barnets lesevansker og samtykker til personvernerklæringen. Barnet skal registreres på eget navn og fødselsnummer. 

Samarbeid med Statped 

Tibi samarbeider med Statped skolelydbok om utlån av bøker. Lånerne våre kan låne Statpeds skolelydbøker fra 1. til 13. klasse. Deres bøker vises i bokbasen vår og kan lånes på samme måte som du låner våre lydbøker.  

Lærere bruker Statped skolelydbok for å melde inn elever. Foreldre som vil melde barnet sitt inn selv, skal bruke Tibis innmeldingsskjema.  

Statped produserer skolelydbøker fra 1.-13. klasse. Elever kan låne skjønnlitteratur og skolebøker både hos Tibi og Statped, med samme lånernummer og PIN-kode.