Om Tibi

Tibi Biblioteket for tilrettelagt litteratur er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket. Denne modulen gir deg et innblikk i hvem vi er og hvorfor tilgang på tilrettelagt litteratur er viktig.

Hør nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre fortelle hvorfor samarbeidet mellom Tibi og folkebibliotekene er viktig.

Bibliotekar Ingvild Aanensen forteller om tjenesten Tibi og om hvorfor det er viktig at dere i folkebibliotekene formidler Tibi-tilbudet til besøkende i biblioteket.

Refleksjonsoppgave
Hva gjør ditt bibliotek for å nå personer med lesevansker?
Hvilke konsekvenser kan det få dersom man ikke har tilgang på bøker og informasjon?

Norges Blindeforbund etablerte landets første punktskriftbibliotek i 1910. I 1989 tok staten over ansvaret for bibliotekdriften, som nå ble landsdekkende og fikk navnet Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

I 2023 gikk NLB fra å være en egen virksomhet til å bli en del av Nasjonalbiblioteket. De ansatte ble overført til den nyopprettede avdeling for tilrettelagt litteratur.

I 2024 skiftet tjenesten navn til Tibi — Biblioteket for tilrettelagt litteratur. Tibi er en tjeneste for alle som strever med å lese visuell tekst og vanlige bøker.