Folkebibliotek og innmelding

Innmelding av lånere skjer gjennom nettsiden vår. Ved å trykke på Bli låner på forsiden kommer man til selve innmeldingsskjemaet.

Som bibliotekar skal du ikke melde inn lånere hos Tibi, men det kan allikevel være nyttig at du vet hvordan registeringen fungerer.  

Når skjemaet er fylt ut og sendt inn, kan det ta inntil fire uker før låneren hører fra oss. De mottar da et velkomstbrev med pålogginginformasjon og kan benytte seg av tilbudet umiddelbart.

Innmelding av folkebibliotek og andre institusjoner
Folkebibliotek skal ikke melde seg inn på vegne av lånere eller for å bestille bøker til lånere. Biblioteket kan melde seg inn som institusjonslåner for å bli kjent med Tibi og veilede lånere.

Det kan være lurt å avklare med leder eller andre kollegaer om biblioteket allerede er registrert, før du sender inn skjemaet.

Institusjonslånere bruker samme innmeldingsskjema som personlige lånere, men huker av for institusjon.

Man legger også inn informasjon om den ansatte som skal være bibliotekets kontaktperson.

Når søknaden er ferdig behandlet, blir velkomstbrev og påloggingsinformasjon sendt til kontaktpersonen. Husk å dele lånernummer og PIN-kode med kollegaene dine. Da blir det enklere for alle å sette seg inn i og formidle Tibis tjenester.