Ting 11 Videoboktips

Av Haugesund folkebibliotek og Karmøy folkebibliotek, på oppdrag fra Rogaland fylkesbibliotek

I denne leksjonen vil du lære å lage enkle, korte videoboktips med mobiltelefon, for publisering i sosiale medier. Ting 11 er et sammendrag av det mer omfattende kurset Videoboktips.

Under fanen «Materials» finner du noen enkle huskelister til utskrift.

Bilde av et forstørrelsesglass og teksten Oppdag

Forberedelse

1. Lag en kort disposisjon. Ikke gå i detalj.

2. Velg noen få hovedpunkter du vil vektlegge. Det kan for eksempel være en appellfaktor eller utviklingen til en bestemt karakter.

Gå rett på sak!

I sosiale medier har du kort tid, mellom 15 – 59 sekunder, på å få fram poenget.

Målgrupper og personas

Hvem ser du for deg at du snakker til? En persona er en fiktiv person som representerer målgruppen din, og bruken av personas kan hjelpe deg å bli en mer effektiv formidler ved å snu tankegangen fra “Alle bør lese denne boken” til “Hvem er denne boken interessant for?”. En ferdig utarbeidet persona kan brukes om igjen og om igjen.

Århus bibliotek har utarbeidet en rekke personas som de bruker i sin tjenesteutvikling

Disposisjon

Skriv kun stikkord, ikke et detaljert manus.

Innledning

Presenter deg slev. Grip publikum ved for eksempel å:

 • Still et spørsmål
 • Si om teksten tar opp et problem/bekymring som publikum har
 • Nevn en misoppfatning du skal drøfte
 • Kom med et interessant sitat
 • Gi en ‘funfact’ – «Visste du at…?»
 • Nevn sammenhengen, gi kontekst
 • Gi noen bakgrunnsopplysninger

Avslutning

Det er det siste du sier, som huskes best. Hold avslutningen enkel, kort og positiv. Du kan:

 • Stille et spørsmål
 • Repetere hovedpunktene med litt andre ord
 • Knytte trådene i presentasjonen sammen
 • Gjenta hvorfor dette er relevant for seeren
 • Få fram dersom målet er at seeren skal foreta seg noe, revurdere en holdning eller lignende
 • Nevne poenget i en illustrasjon du har brukt

Huskeliste for disposisjon

 • Hold det kort/kom til poenget
 • Stikkord, ikke manus
 • Bruk ordet «du» minst én gang
 • Bruk et par setninger til å nevne emnet/tema
 • Bruk et par setninger til å si hvorfor emnet/tema er viktig eller relevant

Ikke:

 • Gjenta «overskriften»
 • Kom med definisjoner
 • Gå i dybden

Formidling

Ikke-verbal kommunikasjon står for 70% av budskapet, og ansiktet er den mest informative kroppsdelen vi har. Din egen begeistring kan virke inn både på ordvalg, mimikk, gester og kroppspråk generelt.

Løsriv deg fra manus eller disposisjon så godt du kan. Hold fast i hovedtankene i det du skal si.

Det kan være lettere å snakke på en naturlig måte dersom du:

 • Bruker et enkelt språk i stedet for vanskelige formuleringer
 •  Snakker rolig og puster godt
 • Snakker tydelig
 • Øver nok, får fin flyt
 • Frir deg tilstrekkelig fra jukselappen til å holde god øyekontakt med kamera 
 • Fortsetter. Øvelse gjør mester!

Ikke:

 • Overdriv!
 • Snakk for fort!
 • Sløyf ord eller stavelser
 • Se ned på jukselappen hele tiden

I videoen nedenfor har skuespiller Ane Skumsvoll fulgt alle våre råd for presentasjonen av en bok. Du får sagt mye på 35 sekunder!

Filmet ved Haugesund Folkebibliotek og lastet opp etter avtale med Ane Skumsvoll. Vennligst ikke del denne videoen utenfor dette e-læringskurset.

Teknikk

Du trenger:

 • Smarttelefon eller nettbrett med kamera
 • Stativ/Tripod med holder for mobil/nettbrett (valgfritt)
 • Mikrofon som kan kobles direkte i telefon (valgfritt)
Illustrasjon med fire personer og masse snakkebobler
Et stativ gir deg mulighet til å filme alene. Kjøp et rimelig gulvstativ, sånn at du får mobilen opp til din høyde. Bruk eventuelt møbler til å få kameraet opp i høyde.

Lyd, lys og lokasjon

Når du forbereder til filming av et videoboktips er det 3 huskeregler du må ha i bakhodet når det kommer til det tekniske: Lyd, lys og lokasjon. Bruk disse som utgangspunkt for å velge hvor du skal filme din video.

Lyd

Mobiltelefoner har ikke mikrofoner ment for videoproduksjon og fanger derfor opp all lyd den finner om seg. Vær oppmerksom på generisk støy som klimaanlegg, folkemengder, alarmer, trafikk, gjenklang eller lignende. Du kan takle dette ved å skaffe en mikrofon som kan kobles rett i mobilen, eller ved å filme nært. Mange nyere telefoner tilbyr en funksjon som heter «vidvinkel», som gir deg mulighet til å filme nærmere enn vanlig.

Lys

Du trenger ikke studiolys for å få god belysning. Med hjelp av naturlig lys får du akkurat den belysningen du trenger, dersom du plasserer motivet riktig og filmer en tid på dagen da det er rikelig med naturlig lys.

Ovenfor ser du skjermbilder fra to videoklipp filmet på samme tid på dagen, med samme kamera og i samme rom. Forskjellen er plasseringen av motivet i forhold til lyset. Til venstre: Lys kommer inn fra vindu på skråvinkel fra formidlers høyre fremside, bak kamera. Til høyre: Lys kommer inn vindu fra motivets høyre side, direkte fra siden. Dette skaper en sterkt kontrast i ansiktet og et utvasket uttrykk, siden solen også skinner mot kamera.

Lokasjon

Velg din lokasjon med tanke på naturlig lys, hvor du kan få god lyd, og hvor det er en fin bakgrunn.

 • Velg en «rolig» bakgrunn (en vegg, en bokhylle, et rom)
 • Bevegelse i bakgrunnen, som blinkende lys eller personer i aktivitet, er distraherende
 • Avstand skaper dybde og gjør bakgrunnen mindre distraherende. Ikke plasser formidleren helt inntil bakgrunnen

Filmingen

På sosiale medier er det vanlig å filme videoer i vertikalt format, det vil si stående format. Vertikalt format er et såkalt «forbudt» format på steder som YouTube, som passer bedre for lengre videoer. På sosiale medier er vi derimot mindre villig til å snu mobilen på siden for å se en video.

Huskeliste for opptak

 • Prøv flere ganger
  La formidleren varme opp noen ganger under opptak for å få nervene ut av systemet. Jo mer komfortabel formidleren er, jo enklere er det å rive seg løs fra manus og få et mer naturlig og spontant resultat.
 • Sett kamera hakket høyere enn motivet
  Det er mer flatterende å filme formidleren fra en øvre vinkel, men du vil heller ikke at de skal måtte se opp. Sett kamera hakket høyere, nok til at de må løfte blikket.
 • Se gjennom opptakene før du pakker sammen
  Ikke avslutt arbeidet før du er sikker på at du har et opptak som kan brukes.
 • Start opptaket litt før formidler begynner å snakke, og film litt etter
  Start opptaket, be formidler trekke pusten og så begynne. Deretter la kamera fange et øyeblikk stillhet etter formidlingen er ferdig. Innebygde programmer på de aller fleste smarttelefoner gir deg mulighet til å trimme bort disse ekstra sekundene før og etter opptak.
 • Test lokasjonen
  Test stedet du har valgt å filme før du begynner å filme formidlingen ved å ta et opptak uten snakking. Hva ser og hører du? Er det noe som forstyrrer?

Etterarbeid og publisering

Nå gjenstår det bare å gjøre opptaket klart til publisering og publisere på dine sosiale medier. Det skal ikke være nødvendig å laste ned eller kjøpe redigeringsprogrammer før man legger ut en videosnutt til dette formålet.

Huskeliste for publisering

 • Trimme
  Hvis du har fulgt vårt råd om å starte opptaket litt før du begynner å snakke, og la det gå litt etter at du er ferdig, så vil du trenge å trimme opptaket i begge ender. Avhengig av hvilken telefon eller nettbrett du bruker, skal dette være mulig ved å bruke kameraets innebygde redigeringsfunksjon. Noen sosiale medier lar deg redigere klippet direkte i appen.
 • Lengde
  Sjekk at videoboktipset ditt ikke overskrider maksgrensen for ditt valgte sosiale medie. Liste over maksgrenser finner du øverst i leksjonen.
 • Budskap
  Spør deg selv før du publiserer: Kommer budskapet mitt frem?
 • Filter?
  Det finnes mange gratis apper som kan gjøre mye for å forbedre din video. Avhengig av hvilken telefon du har, kan det være en god idé å teste ut noen slike apper og se om utfordringer med lys og lignende kan løses med hjelp av filter.
 • Teksting
  85% av alle videoer på Facebook blir avspilt uten lyden på, og teksting av video er dessuten påbudt for offentlige og private virksomheter som produserer innhold eller tilbyr tjenester rettet mot innbyggere i Norge.

  Teksting gjør din video mer tilgjengelig for publikum som av forskjellige grunner ikke kan se din video med lyd. Du trenger ikke tekste ord for ord hva som sies, du kan velge å fremheve de viktigste poengene eller skrive historien bak klippet (også kalt narrative captions) i stedet for det som blir sagt.
 • Lenke til boka
  Dersom boktipset vårt skal generere utlån i biblioteket, må vi guide publikum helt fram til boka, slik at de kan bestille, reservere eller låne.
Bilde av en hånd som peker på en mobilskjerm og teksten Utforsk
Bilde av en tankeboble og teksten Reflekter
 • Klarer du å formidle en bok på 30 sekunder?
 • Hvem er bibliotekets målgruppe på sosiale medier? Har dere forskjellig målgrupper på de ulike kanalene?
 • Hvordan finner du selvtillit til å frigjøre deg fra manus? 
 • Hva skal til for at du selv ser ferdig en video på sosiale medier? Fortsetter du å se hvis innholdet ikke fenger? Hvordan reagerer du dersom lyden er dårlig? Hvordan reagerer du dersom bildet er uklart eller dårlig komponert? Hva teller mest?
 • Ser du selv videoer på sosiale medier med eller uten lyd?
Bilde av en pil med et spørsmålstegn og teksten Quiz
Bilde av en kobling og teksten Kilder