Introduksjon til 23 ting å formidle på nett

Velkommen til kurset 23 ting om å formidle på nett. I dette kurset blir du kjent med rammeverk, ulike teknologier og fremgangsmåter for å formidle på nett.

Bibliotek som har utviklet kurset = Antall bibliotek som vært med å produsere nettkurset.
Innholdsprodusenter = Antall personer som har bidratt med innhold i kursmodulene.
Kritiske venner = Antall personer som har kvalitetssikret og brukertestet innholdet.

Målet med kurset

  • Tilby innbyggerne bedre  digital formidling av bibliotekets tjenester og tilbud.
  • Utforske og lære om rammeverk som lover, universell utforming og hva god digital formidling er.
  • Bli venn med teknologien og bli kjent med ulike eksempler på digital formidling.
  • Få erfaring og kunnskap om hvordan man treffer målgrupper.
  • Motivere til å ta i bruk nye formidlingsmetoder.

Ferdigheter

Utbytte for deg som kursdeltaker: Konkrete kunnskaper om å formidle på nett.

Varighet

Kurset er stipulert til omtrent 12-18 timer. Hver av tingene vil ta mellom 30 minutter og 1 time å gjennomføre som selvstudie. Det er litt avhengig av hvor grundig du leser de eksterne nettsidene som tingene lenker til og hvor dypt du går inn i hvert tema.

Kursprodusenter

Kurset er utviklet og produsert av fylkesbibliotekene i Norge, Deichman og Bergen Offentlige Bibliotek. Viken fylkesbibliotek har hatt ansvaret for å koordinere utviklingsarbeidet. Der eksterne aktører har bidratt med produksjon av innhold til kurset, er dette angitt under den enkelte ting. 

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Kurset er publisert og lisensiert under Creative commons CC BY-NC-SA 4.0. Logo er utarbeidet av Anette Vatnebryn, Viken fylkesbibliotek, med utgangspunkt i illustrasjon fra Pixabay. Ikoner er utarbeidet av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, ved Karine Dalene og brukt med endret farge i dette kurset.

Kontakt

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger, kontakt koordinator Karianne A. Aam, Viken fylkesbibliotek:
Telefon: 996 94 382
E-post: kariannea@viken.no