Ting 23 Evaluering av kurset

Evaluering

Vi åpner for tilbakemelding, så vi har mulighet til å gjøre endringer i kurset underveis. Du må gjerne gi oss en tilbakemelding både etter å ha gjennomført en eller flere ting og når du har gjennomført hele kurset. Bruk også evalueringsskjemaet til å fortelle oss hva du vil ting 22 Åpen post skal være!

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på hvordan dere har opplevd de ulike tingene, kurset og innholdet i dette skjemaet (Google Docs).

Ansvarlige for de ulike tingene vil få tilbakemeldingene som sendes inn.