Dårlig tid? Start her!

Videoboktips på 1-2-3

Dette er et sammendrag av kurset, og i fanen «Kursmateriell» øverst i kursbildet, finner du huskelister som du kan skrive ut og ha foran deg mens du jobber.

Først kan du se en video hvor skuespiller Ane Skumsvoll fulgt tips fra dette kurset når hun lager et videoboktips. Lenger ned, under overskriften Reflekter, kan du se hvordan det blir når hun ikke følger tipsene.

Filmet ved Haugesund Folkebibliotek og lastet opp etter avtale med Ane Skumsvoll. Vennligst ikke del denne videoen utenfor dette e-læringskurset.

Innhold – gå rett på «gullet».

I sosiale medier har du framfor alt kort tid, mellom 15 – 59 sekunder til å få fram poenget.

Lag en kort presentasjon av boken – velg gjerne noe annet enn et rent handlingsreferat, men velg ut hovedpunkter som Lesersørvis kaller appellfaktorer:

 • Bakgrunnsramme
 • Hendelsesforløp
 • Språk
 • Tempo
 • Karakterer
 • Tone

Barnebokbad anbefaler også å fantasere og filosofere underveis eller i etterkant av lesningen av boken, og hente ut opplysninger om karakterene og valgene de tar. Hvorfor handler de som de gjør? Prioriter det du selv er begeistret for.

Disposisjon

Skriv kun stikkord, ikke et detaljert manus med hvert eneste ord du vil si. Dersom du føler deg tryggere med en del skrevet ned, så se om du kan kutte en del unødige ord og setninger.

Innledning

Velg ett eller to av disse punktene, og skriv gjerne innledningen til slutt!

 • Still et spørsmål
 • Si om teksten tar opp et problem/bekymring som publikum har
 • Nevn en misoppfatning du skal drøfte
 • Kom med et interessant sitat
 • Gi en ‘funfact’ – «Visste du at…?»
 • Nevn sammenhengen, gi kontekst
 • Gi noen bakgrunnsopplysninger

Avslutning

 • Holde avslutningen enkel
 • Holde avslutningen kort
 • Holde avslutningen positiv

Du kan også:

 • Stille et spørsmål
 • Repetere hovedpunktene med litt andre ord
 • Knytte trådene i presentasjonen sammen
 • Gjenta hvorfor dette er relevant for seeren.
 • Få fram dersom målet er at seeren skal foreta seg noe, revurdere en holdning eller lignende
 • Nevne poenget i en illustrasjon du har brukt

Teknisk

Utstyr

Du trenger: mobil med godt kamera, stativ (hvis du filmer alene), gjerne en ekstern mikrofon, en youtube-konto eller tilsvarende lagringsplass for filmene dine.

Filming

Test lokasjon: hva ser du? Hva hører du? Hvordan er lyset?

Sett kamera hakket høyere enn motivet

Start opptaket litt før du begynner å snakke, og avslutt litt etter at du har sluttet

Se gjennom opptakene underveis

Filmen må ikke overskride lengden for den kanalen du ønsker å publisere i.

 • Instagram post: 59,9 sekunder
 • Instagram story/Facebook story: 15 sekunder
 • Snapchat: 59,9 sekunder
 • TikTok: 15 sekunder
 • Snapchat: 15 sekunder
 • Facebook: 30 sekunder (egentlig mye lenger, men vær kort! Da får du flere seere)

Etterarbeid og publisering

Trim videoen i begge ender

Legg tekst på videoen. De fleste som ser videoer på sosiale medier, gjør det på mobilen, uten lyd på. Teksting gjør også videoen tilgjengelig for de som hører dårlig.

La deg et «arkiv» for videoboktips slik at du enkelt kan lagre og gjenbruke boktipsene. En egen youtubekanal fungerer greit, men det finnes mange andre løsninger på dette.

Lenk boktipset til den aktuelle boka i ditt eget biblioteksystem, eller til bibsok.no slik at seerne lett får tak i den.

Del videoen på sosiale medier

Følg med på tilbakemeldingene. De vil fortelle deg hvordan du kan nå enda flere med boktipsene dine.

Bilde av en tankeboble og teksten Reflekter
Filmet ved Haugesund Folkebibliotek og lastet opp etter avtale med Ane Skumsvoll. Vennligst ikke del denne videoen utenfor dette webkurset.

Her har skuespiller Ane Skumsvoll IKKE fulgt våre råd for presentasjon av en bok. Filmet med samme telefonkamera og mikrofon som videoen øverst, i samme rom, men med annen plassering i forhold til lys.

Begge videoene er filmet med vanlig mobilkamera på en Samsung Note 9 og en liten mikrofon koblet til med kabel. Videoene er ikke redigert eller klippet og det er brukt naturlig lys fra vinduene i bygget. Filmet i vertikalt format med tanke på sosiale medier, ikke for opplasting på kanaler som YouTube.

Gir disse to videoene deg noen ideer til hvordan du selv kan tenke når du går i gang med å produsere videoboktips?

Bilde av en hånd som peker på en mobilskjerm og teksten Utforsk
Bilde av en pil med et spørsmålstegn og teksten Quiz