God innledning, god avslutning

Har du undervurdert innledningen din?

Bilde av et forstørrelsesglass og teksten Oppdag

God innledning

Førsteinntrykket teller!

Noe av det aller første du gjør, er å presentere deg selv, og så ønsker du å gripe publikum slik at de fortsetter å se.

Gjør det helt åpenbart hvilket emne det dreier seg om og hvorfor dette er av interesse for tilhørerne.

 • Hold det kort/kom til poenget
 • Bruk ordet «du» minst én gang.
 • Bruk et par setninger til å nevne emnet
 • Bruk et par setninger til å si hvorfor emnet er viktig/har betydning

Du kan også:

 • Stille et spørsmål
 • Si om teksten tar opp et problem/bekymring som publikum har
 • Nevne en misoppfatning du skal drøfte
 • Komme med et interessant sitat
 • Gi en ‘funfact’ – «Visste du at…?»
 • Nevne sammenhengen, gi kontekst
 • Gi noen bakgrunnsopplysninger
 • Skrive innledningen til slutt

Ikke:

 • Gjenta «overskriften»
 • Kom med definisjoner
 • Gå i dybden

God avslutning

Førsteinntrykket teller, men det er det siste du sier, som huskes best. Blir publikum så begeistret at de kommer til å låne og lese boken? Kom med en logisk konklusjon basert på det du allerede har sagt i innledning og hoveddel.

Vis dem hva de bør gjøre og hvorfor – med overbevisning!

 • Holde avslutningen enkel
 • Holde avslutningen kort
 • Holde avslutningen positiv

Du kan også:

 • Stille et spørsmål
 • Repetere hovedpunktene – med litt nye ord
 • Knytte trådene i presentasjonen sammen
 • Gjenta hvorfor dette er relevant for seeren.
 • Få fram dersom målet er at seeren skal foreta seg noe, revurdere en holdning eller lignende
 • Nevne poenget i en illustrasjon du har brukt

Ikke:

 • Dra det ut i langdrag!
Bilde av en tankeboble og teksten Reflekter

Er de første setningene interessante, engasjerende, spennende, fengslende?

Har du lagt følelser i innledningen og avslutningen?

Bilde av en kobling og teksten Kilder
Bilde av en pil med et spørsmålstegn og teksten Quiz