Teksting av video

Ser du også ofte videoer i sosiale medier uten lyden på?

I Facebooks statistikk for innholdskapere 2020 kom det frem at 85% av alle videoer på Facebook blir avspilt uten lyden på. Denne utviklingen har holdt seg stabil siden 2017. Nettformidlere og reklamebransjen møter denne trenden med en enkel teknikk: Teksting.

Bilde av et forstørrelsesglass og teksten Oppdag

Vi forbinder gjerne teksting med filmer, og teksting på sosiale medier trenger ikke være helt det samme. Vi trenger ikke tekste ord for ord hva som sies, men fremheve de viktigste poengene eller skrive historien bak klippet (også kalt narrative captions) i stedet for det som blir sagt. Teksting gjør videoen mer tilgjengelig for publikum som av forskjellige grunner ikke kan se video med lyd.

Teksting av video er påbudt for offentlige og private virksomheter som produserer innhold eller tibyr tjenester rettet mot innbyggere i Norge.

Bilde fra Videohive.net

Teksting på sosiale medier kalles som oftest for «captions» i stedet for det mer tradisjonelle navnet «subtitles» fra filmbransjen.

Det finnes tre metoder for teksting

Noen kanaler, som Youtube og Facebook, tilbyr egne verktøy for teksting.

Lag en separat fil som legges ved videofilen som en separat fil i samme mappe. Denne filen kalles en .srt og kan lastes opp på Facebook eller Youtube sammen med din video.

Innebygd (burned) tekst som er en permanent del av videofilen. Dette kreves for teksting på kanaler som Instagram eller Snapchat. Her må man bruke et eget program for å legge til tekst. Med mobil og nettbrett finnes det flere ulike apper som gir mulighet til dette, for eksempel appen Caption This.

Tips! Tekstingen i din video trenger ikke nødvendigvis være ordrett det som sies. Man kan ha en fortellende eller forklarende tekst i stedet. Dette er lett å få til i apper som tilbyr å legge til kommentarer på bilder og video som Instagram Stories, Snapchat og TikTok.

Bilde av en hånd som peker på en mobilskjerm og teksten Utforsk
Bilde av en tankeboble og teksten Reflekter
  • Ser du videoer med eller uten lyd på Facebook?
  • Ta en titt på din Facebook tidslinje. Hvor mange av videoene som ikke er private har tekst og ikke tekst?
  • Legg merke til hvordan videoene har blitt tekstet. Ikke alle inkluderer alt som blir sagt, men fremhever kun det viktigste eller forteller en historie bak i stedet for å tekste det som blir sagt. Har du en form du foretrekker når du er på sosiale medier?
  • Ser din målgruppe/personas på videoer på sosiale medier med eller uten lyd?
Bilde av en kobling og teksten Kilder