Å forberede boktipset

Allerede under lesingen er forberedelsen til boktipset i gang.

Bilde av et forstørrelsesglass og teksten Oppdag

Appellfaktorer

Noen elementer i en bok appellerer særlig til ulike lesere. Lesersørvis (Øyrås 2017) kaller dette for appellfaktorer. Det er disse som ofte nevnes når man spør noen hva de satte pris på i en bok de likte, og hva de gjerne ser etter i neste leseopplevelse.

De seks appellfaktorene er:

 • Tempo
 • Karakterer
 • Tone
 • Bakgrunnsramme
 • Hendelsesforløp
 • Språk

Les mer om appellfaktorene her.

Bruk fantasien

I tillegg til å merke seg appellfaktorer kan det være nyttig å stille fantaserende og filosofiske spørsmål til teksten underveis i, og etter lesingen. Dette kan hjelpe deg med å finne de dypere motivene, grunntankene og emnene i stoffet: gullet! Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard i «Barnebokbad» har utarbeidet «en pedagogisk metode for gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler om litteratur…» basert på Philip Cams filosofi og spørsmålskvadrant.

Eksempelvis:

 • Hva ville skjedd om [en av karakterene i boken] hadde tatt et annet valg enn vedkommende gjorde?
 • Hva tror du har hendt før handlingen i fortellingen starter?
 • Hva skjer etter at handlingen i boken er avsluttet? Hvordan fortsetter fortellingen?
 • … og så videre.

Filosofér

 • Hvorfor tror dere X valgte å …?
 • Var det helt riktig av X å gjøre det på denne måten?
 • Hvorfor lot X det eller det skje?
 • Hvorfor er det galt å ….., slik Y gjorde?
 • Er det alltid galt å gjøre slik Y gjorde?
 • Hvilken annen måte kan situasjon X ses på?
 • Hva kan være grunnen til at X tenkte det var riktig å gjøre det hun gjorde?
 • Hvilket perspektiv har Y?
 • Hva ville jeg ha gjort i en lignende situasjon? Hva ville målgruppen for boktipset gjort annerledes eller likt?
 • Hvorfor tenkte X at det var best å …..?
 • … og så videre.

Ta utgangspunkt i deg selv når du skal finne svar på etiske spørsmål. Forsøk deretter å sette deg inn i hvilke holdninger andre kan ha, og dermed andre mulige måter å lese/tolke teksten på. Dersom du har en annen leser å kaste ball med, er det det aller beste. Kombiner åpne og lukkede spørsmål.

Tips! Filosofiske spørsmål handler om etikk, moral, hva som er rett og galt, holdninger. Mennesker har forskjellig syn på hva som er rett og galt, klokt og uklokt. Forsøk å se hendelser og valg i boken fra forskjellige sider. Det finnes sjelden fasitsvar, og det du finner mest interessant kan være forskjellig fra din personas perspektiv. Ha i boken tror du målgruppelesere kan ha sterke meninger og følelser for? Trekk gjerne fram noen av disse aspektene.

Når du forbereder boktipset

Når du har arbeidet med innholdet i boken, er det dags å begynne på en disposisjon.

1: Et eventuelt sammendrag av boken bør være kort. Ikke gå for mye i detalj.

2: Velg ut hovedpunktene i boken – husk å tenke på målgruppen din. Trekk for eksempel fram en eller flere appellfaktorer, eller karakterer og valg de tar eller ikke tar.

Presenter det på en ordnet måte. Hva satte du pris på, og hva likte du ikke?

3: Ta med korte sitater som eksempler, og du trenger å illustrere et poeng. 

En liten advarsel: Ikke bruk for lange sitater. Det kan ta for stor plass og overskygge omtalen. Omtalen skal stort sett være dine ord og tanker om boken. 

4: Lag en kort avslutning som oppsummerer det hele. Hva med å nevne bøker som ligner? Du kan for eksempel si: “Hvis du liker bok X, vil du definitivt like denne!” Du må gjerne nevne konkrete ting som gjør at bøkene ligner, og si noe sånt som: “Dersom du liker råtøffe hovedpersoner som i bok X, vil du falle pladask for protagonisten i denne boken!” 

5: Gi evt boken et terningkast, men dette kan selvsagt sløyfes.

Tips! Kort ned presentasjonen til en stikkordsbasert disposisjon. Lær mer i leksjonen «Disposisjon».

Hvilken bok skal du velge?

 • Hva er nylig utkommet?
 • Hvilke gode klassikere har vi glemt eller har fått ny aktualitet?
 • Hva skriver litteraturanmeldere og bokbloggere om?
 • Hvilke sjangre eller forfatterskap er nå mest populære, eller har ufortjent blitt glemt?
 • Er det noen bøker eller temaer i den internasjonale pressen som burde fått mer oppmerksomhet her hjemme?
 • Er det noen spørsmål fra lånere som går igjen og igjen? «Har du en bok om …?»
 • Er det tilstrekkelig mangfold blant det som får omtale?
 • Har du oppdaget et nytt talent?
 • Har du en tendens til å anbefale de samme sjangrene, litterære formene eller temaene? Kanskje prøve å lese noe litt annet enn det du pleier?
 • Har det hendt noe spesielt i verden som mange er opptatt av?
 • Hva googles det etter nå for tiden?
 • Hva burde det googles om?
 • Skal en bok filmatiseres eller settes opp som teaterstykke?
 • Har du lyst å sette dagsorden angående et tema, et forfatterskap eller en sjanger?
 • Begeistring smitter! Du bør like boken selv.

Finn bøker

Bilde av en tankeboble og teksten Reflekter

Hva er «En god bok?»

Hvem skal svare på dette spørsmålet? Er det mulig å fastslå?

For en tid tilbake satte forfatter Jan Kjærstad opp noen kriterier for hva som er en god bok:

 1. Hvor stor tankekraft har et verk? Får det leseren til å sitte igjen med «ett eller flere katalyserende spørsmål»?
 2. Kan man si noe om verkets besynderlighet, elementer som skaper ubehag?
 3. Hvor original er boka? Rommer den et univers som er nytt for leseren?
 4. Har boka etterglød? Vokser innholdet i bevisstheten etter endt lesning?
 5. Hvilke svakheter fins i boka? Ingen bøker er perfekte? Hva er det som mangler i den boka man leser?

Hva tenker du om disse kriteriene?

Bilde av en hånd som peker på en mobilskjerm og teksten Utforsk
Bilde av en kobling og teksten Kilder

Bilde av en pil med et spørsmålstegn og teksten Quiz