Naturlig måte å snakke på

Begeistring smitter, øvelse gjør mester.

Bilde av et forstørrelsesglass og teksten Oppdag

Velg en bok du er begeistret for. I tillegg må du tenke på hva din målgruppe/persona liker.

Om kommunikasjon sies det at ikke-verbal kommunikasjon står for 70% av budskapet. Formidling foran kamera er dermed åpenbart annerledes enn skriftlig formidling. Når du skal formidle hvorfor noen skal låne og lese en bok virker derfor din egen begeistring inn. Det vil påvirke ordvalg, mimikk, gester og kroppsspråk generelt. Ansiktet er den mest informative kroppsdelen vi har. En bok må ikke være spesielt morsom eller intenst spennende, du kan jo føle sterk entusiasme også for en trist bok. Hovedsaken er at du har gode følelser for det du formidler – en leseverdig bok!

Ordvalg

Vi har kanskje en tendens til å gjenta noen ord og formuleringer i dagligtalen. En profesjonell formidler varierer både ord, stemmeleie og mimikk. Det er én av grunnene til at det er spennende å lytte til. La oss ta en lydbok som eksempel. Teksten er jo allerede gjennomarbeidet av forfatteren, og når en god innleser også varierer frasering, betoning og modulasjon, blir det en god opplevelse og prima formidling.

Velg ord som faller deg naturlig. Avslappet og naturlig er mye bedre enn perfekt og oppstyltet. Det er som nevnt i tidligere leksjoner ikke noe poeng å pugge presentasjonen. Det vil bli stivt, og du vil bli for opptatt av faste formuleringer. La din personlighet skinne gjennom.

Så gjelder det å øve mye. Snakk høyt foran speilet eller gjør et prøveopptak av deg selv. Oppdager du at du trenger du å forandre på noe?

Tips! Tenk på formidlingen din under hele forberedelsesprosessen.

Hvilke følelser formidler ansiktet?

Når vi er nervøse kan vi bli «stramme i masken» eller kanskje rødme eller le. Øv på ansiktsuttrykk. Et smil innledningsvis passer alltid. Deretter kan du øve på å legge følelse i det du sier, som står i stil med emnet. Følelser formidler din begeistring for emnet – enten det er en morsom eller trist bok. Varier stemmestyrken og tempoet. Ta passelige pauser – gjerne rett før eller rett etter et viktig poeng.

Tips! Se Ting 13 – Stemmebruk av Viken fylkesbibliotek og teaterinstruktør Else Barratt-Due. Stemmen din er stemning!

Løsriv deg fra manus eller disposisjon så godt du kan. Forsøk å huske hovedtankene i det du skal si. Du kan forbedre hukommelsen ved å spørre deg selv: Hva er egentlig hovedtanken i det jeg skal framføre? Hva er den røde tråden? Hvilke lukter, lyder, stemninger er det i det jeg forteller om? Se det for deg – og se hvordan det påvirker framførelsen din.

Det kan være lettere å snakke på en naturlig måte dersom du:

  • Bruker et enkelt språk i stedet for vanskelige formuleringer.
  •  Snakker rolig og puster godt.
  • Snakker tydelig
  • Øver nok. Få fin flyt.
  • Frir deg tilstrekkelig fra jukselappen til å holde god øyekontakt med kamera.  
  • Fortsetter. Øvelse gjør mester!

Ikke:

  • Overdriv!
  • Snakk for fort!
  • Sløyf ord eller stavelser
  • Se ned på jukselappen hele tiden

Bilde av en tankeboble og teksten Reflekter

Gjør det til en vane å lese høyt for deg selv hjemme. Prøv å grip tanken og følelsen i hele avsnittet du skal lese, i stedet for å fokusere på ord og setninger. Se om du får formidlet stemningen og følelsen.

Bilde av en kobling og teksten Kilder
Bilde av en pil med et spørsmålstegn og teksten Quiz