Innebygd GDPR

Kravet til innebygd personvern inkluderer å implementere tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak, samt nødvendige garantier i behandlingen for å sikre at personvernprinsippene og de registrertes rettigheter og friheter ivaretas på en effektiv måte i behandlingen.

Datatilsynet
Illustrasjonsbilde. 3 kvinner og 1 mann er samlet rundt et konferansebord. På veggen viser skjermen en illustrasjon om GDPR. På veggen henger et skilt der det står BIBLIOTEK
Ill.: Rakhshan Abbasi

Innebygd personvern i praksis

Ein må nok kalla denne leksjonen for personvern for vidarekomne. Men for dei som nå er ferdige med all dokumentasjon for alle behandlingane du har i eit bibliotek, er dette eit arbeid du kan gjera årleg eller halvårleg. Du kan gjerne gjera dette arbeidet saman med andre i kommunen. Her skisserer eg nokre av stega på vegen mot innebygd personvern:

  • Ta utgangspunkt i behandlingane du har identifisert. For kvar behandling (system/rutine) går du gjennom dei 7 prinsippa for personvern
  • Ta utgangspunkt i dei same behandlingane. For kvar behandling går du gjennom den registrerte sine rettar
  • Sjekk for feil eller uheldige rutinar
  • Rett opp feila
  • Dokumenter arbeidet etter kommunen sin mal