Ting 3 Google

Google er den mest brukte søkemotoren ifølge analyser av webtrafikk fra StatCounter. Å «google» ble introdusert som verb av en av Googles grunnleggere, Larry Page, i et nyhetsbrev i 1998, og det har utviklet seg til å bli synonymt med å søke. Google er del av selskapet Alphabet Inc. som er moderselskap til mange andre selskap innenfor andre bransjer som teknologi, bioteknologi, investeringer og forskning.

Google på pc, nettbrett og mobil

Oppdag

Søkemotorbransjen er i evig utvikling. Utviklingen har gått fra å gi søkeresultater i form av lenker til andre nettsider til å foreslå et svar direkte på resultatsiden slik at brukeren slipper å klikke videre inn på lenkene. I tillegg har søk med mobile enheter også fått økt fokus. Google ligger i front i denne utviklingen. De ønsker ikke bare være en søkemotor, men en opplevelse. Resultatsidene vil være ulike ved søking med mobiltelefon og søking med PC. Fra sommeren 2019 er det mobilversjonen som brukes til indeksering og rangering av nettsider.

Google har utarbeidet en omfattende nettside om «Slik fungerer Google Søk». Her forklares hvordan nettsider blir indeksert, det vil si hvordan innholdet blir kartlagt. Kartleggingen går blant annet ut på å finne hvilke ord og uttrykk som brukes mye i hele nettsiden.  Ord og uttrykk i tittel og URL vektlegges ved rangering av resultatene. Google vurderer om nettsiden har høy eller lav kvalitet og beregner sidens PageRank som er Googles utregning av rangering basert på hvor mange andre nettsider som lenker til denne siden og hvor viktige disse sidene regnes å være. Sider som mange lenker til, regnes som populære og dette brukes til å vurdere troverdigheten og påliteligheten til innholdet. For eksempel vil Google vurdere at innholdet på din nettside har høy troverdighet og pålitelighet dersom populære nettsteder om liknende tema lenker til den.  Dette er igjen med på å bestemme rekkefølgen på resultatlistene.  I tillegg bruker søkemotoren din geografiske posisjon i tillegg til en rekke andre faktorer for å bestemme rangeringen. Les mer om algoritmer i ting 8.

I likhet med mange andre nettjenester tjener Google penger på å selge annonseplasser til markedsføring av produkter og tjenester. Det er annonser som gjør at søkemotoren er gratis å bruke for sluttbrukeren. Google og andre nettjenester tjener penger på at brukerne klikker på annonsene. Dette gjør at Google må balansere å gi gode svar til brukerne sine i tillegg til å være en markedsføringskanal som ruter brukerne inn på andres produkter og tjenester.

Google har valgt å skille informasjonen i ulike typer eller format som bilder, nyheter, videoer, kart, shopping, bøker og annet. Disse innsnevringsmulighetene kan nås fra den globale menyen på resultatsiden. Om ikke alle valg er synlige klikk på «mer». Vær oppmerksom på at den engelske versjonen av Google kan inneholde andre menyer og muligheter enn den norske. Under «innstillinger» ligger blant annet valg av språk, avansert søk, søkeaktiviteten din og søkehjelp. Og under «verktøy» kan du justere resultatlistene i forhold til valgt tidspunkt for publisering, resultater på et valgt språk og om du vil at Google skal forstå søket ditt ordrett (verbatim på engelsk) og ikke tolke søket. Ordrett tar blant annet bort de visuelle resultatene. Google kan ikke sortere på dato, men den prøver å forstå tidssensitive spørsmål som når du vil oppdatere deg på en fotballkamp som pågår når du søker.

Søkefunksjoner

Mange av operatorene beskrevet i ting 1 kan brukes også i Google for å søke mer presist. Det gjelder de boolske operatorer (OR og «-» (minustegnet)), site:, filetype:, (Google forstår ikke at doc og docx og ppt og pptx er samme filtype, men ulike versjoner av programmet), intxt:, source:, intitle:, inurl:, allinurl:, related:, around(X) (nærhetsoperator). Google gir mye søkehjelp og sin egen tolking av hva du er på jakt etter underveis i en søkeprosess, både mens søket formuleres og i resultatlistene ved å dele opp informasjonen i temaer og ved å henvise til relaterte søk. Derfor anbefaler de doble anførselstegn (««»») for å få søkemotoren til å lete etter eksakt det du søker på. Da vil ikke Google prøve å utvide søke ditt eller endre det. Trunkering og maskering kan være nyttige, og paranteser er gode der du har behov for å strukturere et søk.

Utforsk

 • Les mer om hvordan Google jobber med å gi deg svar på søkene i resultatsiden
 • Finn ut hvor mange undersider som er knyttet til Google.com ved å søke «Site:*.google.com».
 • Søk etter informasjon om litteraturuka på Facebook, for eksempel litteraturuka inurl:facebook.com. Prøv det samme søket i Twitter og Instagram.
 • Søk i nyheter på Liv Ullmann. Hvor gamle er de eldste artiklene du kan finne? Test gjerne muligheter for innsnevring på tid.
 • Prøv et søk hvor du bruker flere av operatorene, for eksempel
  • (inurl:twitter.com OR inurl:facebook.com) (e-bokløsning OR e-boklese*)
  • (fake news OR falsk* nyhet*) inurl:aftenposten.no
 • Ta kursene Power Searching og Advanced Power Searching

Reflekter

 • Les hvordan du kan lage din egen søkemotor (krever Google-konto)
 • Google henter nå opp færre treff enn det som vises øverst i resultatlistene fordi det er veldig uvanlig å lete langt ute i resultatlistene. Se hvor mange treff du egentlig kan hente opp ved et enkelt søk som gir veldig mange treff, for eksempel «nesbø». Hvor mange kommersielle aktører finner du på trefflista?
 • Les hvor mange som er fornøyde med svaret Google gir på resultatsidene slik at de ikke behøver å klikke seg inn på de enkelte lenkene. Reflekter over hvor ofte du selv er fornøyd med svarene Google gir deg.

Quiz


Kilder

Boroda, N. (2019, April 29). Desktop vs Mobile: The Difference Between SERPs. https://www.semrush.com/blog/desktop-vs-mobile-difference-between-serps/

Furu, N. (2019, 30. august). Halvparten av alle søk på Google gir ingen klikk. https://www.webgruppen.no/halvparten-av-alle-sok-pa-google-gir-ingen-klikk/

Google. (u.å.). Advanced Power Searching. Hentet 9. mars 2020 fra http://www.powersearchingwithgoogle.com/course/aps

Google. (u.å.). Creating a Custom Search Engine. Hentet 9. mars 2020 fra https://developers.google.com/custom-search/docs/tutorial/creatingcse

Google. (u.å.). Power Searching with Google. Hentet 9. mars 2020 fra https://coursebuilder.withgoogle.com/sample/course?use_last_location=true

Google. (u.å.). Prepare for mobile-first indexing. Hentet 9. mars 2020 fra https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-first-indexing

Google. (u.å.). Slik fungerer Google Søk. Hentet 9. mars 2020 fra https://www.google.com/search/howsearchworks/

Hartvig Abrahamsen, M. & Gramstad, T. (2019, 3. desember). Google. I Store norske leksikon. https://snl.no/Google

Page, L. (1998, July 8). Google-friends message #3. https://web.archive.org/web/19991009052012/http://www.egroups.com/group/google-friends/3.html

Statcounter. (2019). Search Engine Market Share Worldwide. Hentet 10. desember 2019 fra https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share

Leksjoninnhold