Ting 23 Oppsummering og evaluering

Dere har nå vært gjennom mange ulike temaer relatert til søking; søketekniske ferdigheter, søkemotorer, personvern, teoretiske perspektiver, vitenskapelige kilder og søk i andre medietyper og etter spesifikk informasjon.

Oppsummering

23 ting om søk starter med søketeknisk kompetanse i ting 1. I mange baser og søkemotorer er det muligheter for å få svært presise treff. I andre tilfeller er det ønskelig å gå breder ut i letingen som å finne så fullstendig informasjon som mulig. Ting 2 gir en liten introduksjon i hvordan det ser ut når du søker rett i en SQL-database uten et brukervennlig grensesnitt.

Det finnes veldig mange søkemotorer. I denne delen av kurset plukket vi ut noen eksempler. Google og Bing er de to største og dermed viktige å ha med i kurset. I tillegg har vi tatt med to ikke-vestlige søkemotorer og litt annerledes søkemotorer for å vise bredden i søkemotorer. Av og til kan det være nyttig å prøve flere søkemotorer om man ikke er tilfreds med resultatene i den som brukes til daglig.

Google på pc, nettbrett og mobil

Personinformasjon påvirker søkeresultatene til hvert enkelt individ og derfor har vi 3 ting om dette; hvordan søke uten at søkemotorene overvåker, algoritmer og filterbobler og noen eksempler på søkemotorer som ikke overvåker. Vi håper å ha gitt et innblikk i hvordan søkemotorene overvåker og hvilke muligheter du har for å unngå dette.

I den teoretiske delen ble det gitt en innføring i forskningsfeltet som ligger til grunn for leting etter informasjon i tingene om informasjonsadferd og informasjonsbehov. Informasjonsadferd er et veldig stort felt som blant annet undersøker hvordan vi jobber med, leter etter, søker og deler informasjon. Informasjonsbehov er ofte årsaken til leting og søking etter informasjon.

Relevans knytter teoriene om informasjonsadferd og informasjonsbehov sammen med de andre tingene i kurset. Det er mange måter å vurdere relevans på, og forskningsfeltet legger vekt på at det er viktig at relevansen vurderes opp mot det opplevde behovet og ikke bare opp mot systemet og søkespørsmålet.

De 4 neste tingene handlet om vitenskapelige kilder som vi bør ha kjennskap til i vår leting og søken etter informasjon. Tilgjengelighet til vitenskapelige publikasjoner er nyttig kunnskap, og etter innføringen av Plan S vil alle få tilgang til mye mer kvalitetssikret informasjon. Oria er kjent for mange, men kurset samlet mange gode tips for effektiv bruk av søkesystemet. Systematiske søk er en spesialkompetanse som i hovedsak benyttes i forbindelse med forskning for å sikre presise og fullstendige resultater slik at forskningen får best mulig grunnlag.

Oria skjermbilde

Den neste delen av kurset var en oppsamling av flere temaer. Nettbiblioteket ga en innføring i hvordan søke i de digitaliserte ressursene til Nasjonalbiblioteket. Søk etter bilder og lyd og søk ved hjelp av bilder og lyd er to ulike måter å søke på. Det første søker oftest etter metadataene knyttet til bildene og lydene, mens det andre er en type innholdsbasert søk. Disse to tingene handlet om hva som er gjenfinnbart i lyd og bilder. Søk etter litteratur er en oversikt over aktuelle nettsteder med anmeldelser av bøker. Åpne data er en innholdstype som det kan være nyttig å ha noe kjennskap til. Åpne data var satt i sammenheng med en liten introduksjon til andre måter å samle informasjon på.

Kildekritikk er det alltid viktig å ha fokus på og i avslutningen av kurset har vi minnet om mange god nettressurser.

Det finnes en stor mengde søkeverktøy, søkefunksjoner og måter å søke og samle informasjon på. 23 ting om søk har ikke hatt som ambisjon å dekke alle søkemotorer, kilder og ressurser. Det er utviklet for å gi en bredere forståelse for hvordan søk fungerer. Vi håper at dere gjennom kurset ble oppmuntret å utforske nye kilder på egenhånd.

Gratulerer med vel gjennomført kurs!

Evaluering

Søkekompentansen må hele tiden holdes vedlike og oppdateres. Det er stadig endringer på søkemotorene og det kommer nye til. Vi håper at dette kurset har gitt dere mulighet til å sjekke ut søkefunksjoner og kilder og at dere opplever å få fått en oppdatering og oppfrisking av søkekompetansen.

Vi vil gjerne høre hva du mener.

Leksjoninnhold