Ting 17 Søk i nettbiblioteket – Nasjonalbibliotekets ressurser

Nettbiblioteket er inngangen til Nasjonalbibliotekets digitale samling. Samlingen består av mange ulike materialetyper. Per i dag finner vi digitale aviser, bøker, kart, bilder, noter, musikk, plakater, brev og manuskript og tidsskrift. Det kommer stadig til nytt materiale innen hver materialtype.

Nettbiblioteket

Tips: trykk på forstørrelsesglasset Forstørrelsesglass for å komme videre til alle materialtyper.

Nasjonalbibliotekets fullstendige katalog ligger i Oria. Dette er en inngang til både de digitale ressursene og hele Nasjonalbibliotekets fysiske samling.

Oppdag - overskrift avsnitt

Nasjonalbiblioteket har som mål å digitalisere alle norske dokumenter.

Dagens søk inneholder bøker, aviser, tidsskrifter og andre periodika, bilder, kart, radio, brev og manuskripter, musikk, noter og plakater.

Ikke alt er tilgjengelig for alle. Diagrammet under viser tilgangsnivå for bøker.

Tilgangsnivåer for bøker i nettbiblioteket

Se på hjemmesiden for «Hvem har tilgang til hva» for flere detaljer.

Bøker

Nettbiblioteket er en nær komplett samling av digitaliserte norske bøker fra 1519 til i dag. Boksøket gir deg muligheter for blant annet emnesøk og dele opp i fag- og skjønnlitteratur. Ved å kombinere felt i venstre marg og fritekstsøket øverst, kan avgrense enda mer. 

Nettbiblioteket søk etter bøker

Aviser

Nettbiblioteket inneholder over 2,5 millioner aviser og gir deg mulighet for å gjøre et fritekst-søk i alle avisene samtidig. Det kan gi deg enorme mengder treff. Ved bruk av venstre marg kan du velge avistittel eller avgrense på dato og utgivelsessted.

Avissøket i nettbiblioteket

I avissøket er også nødvendig av og til å bruke mer litt mer avansert søketeknikk, som eksakt samsvar, nærhetssøk og fuzzy-søk.

Søketips

Søk etter eksakt samsvar (frasesøk): ʺHulda Garborgʺ. To ord, for eksempel et navn, eller en verselinje fra en sang.

Nærhetssøk: ʺsøbye lasnikʺ~10. Finn to ord som skal være i samme avsnitt i en bok eller på samme side i en avis. Ordene må settes i anførselstegn, så hekter man på et tildetegn bak (AltGr+^), avslutt med et tall som angir hvor lang avstanden (antall ord) er mellom søketermene. Her lønner det seg å eksperimentere litt.

Ulike skrivemåter av et ord (fuzzysøk): krutsjov~3. Finner varianter av hvordan et ord har blitt stavet. Man angir med tildetegn og antall bokstaver som kan byttes ut eller stokkes om. Hamsun~2 gir både Hamsund og Hamsun. Et slik søk vil også fange opp feil i OCR-lesningen.

Gjør deg kjent med flere søketips.

Utforsk - overskrift avsnitt

  • Du har tenkt å begynne i sjakklubben, men før første spillekveld vil du gjerne lese deg litt opp på åpningen som heter Kongegambit. Finn en bok hvor trekkene i denne åpningen er beskrevet.
  • Finn bøker som inneholder postkort med bilder fra Byparken i Haugesund. Bruk gjerne en kombinasjon av fritekst og emnefelt.
  • Kan du finne opplysninger om en ulykke i Valdres på 1940-tallet. En lastebil kjørte ned fra fjellet med passasjerer på lasteplanet. Mellom høye karmer var det lastet opp en del mennesker og melkespann. I noe som ble kalt Trillebakkene var det to skarpe svinger. I en av svingene måtte bilen foreta en ryggemanøver for å komme videre. Da røk bremsene med et smell og bilen veltet ned skråningen på høyre side og tippet rundt en gang. Flere ble skadet, en dame alvorlig.

Reflekter - overskrift avsnitt

  • Har vi tilgang til alt materialet Nasjonalbiblioteket har digitalisert i deres nettbibliotek? Hva får vi tilgang til og hvorfor er det slik?
  • Kan vi velge å avgrense på emnet historie om vi velger bøker som materialtype? Kan vi avgrense videre?
  • Vi er ikke interessert i aviser fra hele landet. Kan vi avgrense på fylke? Hva skjer om vi trykker på de enkelte fylkene?
  • Bøker: Er det mulig å skille ut faglitteratur? Kan du finne alle oversettelsen av Anne-Cath Vestly til dansk og svensk? Kan du finne den siste boka til Ari Behn?
  • Aviser: Kan du søke opp en artikkel i en bestemt avis fra et bestemt år? Kan du finne din egen fødselsannonse? Kan du se om Arendals tidende er digitalisert for årene 2004 til 2005
  • Fuzzysøk: Bruker man anførselstegn i dette søket? Hvor mange varianter av navnet til den russiske komponisten Sjostakovich kan du finne?

Quiz - overskrift

Leksjoninnhold