Hopp til innhold

Utlånsreglement og adresser

Utlånsregler

Alle bibliotek med et biblioteknummer hos Nasjonalbiblioteket kan låne fra DFB. Institusjoner uten eget bibliotek må låne gjennom sitt nærmeste folkebibliotek. Utlån fra DFBs samling håndteres av Depotbiblioteket.

Materiell lånes ut enten som vanlig fjernlån eller i bokpakker på opptil 100 titler. Bokpakkene setter DFB sammen etter ønsker fra bestiller, men konkrete titler og forfattere skal bestilles som vanlig fjernlån.

Lånetiden for fjernlån er seks uker. Det kan settes andre frister ved behov. Dersom ingen står på venteliste kan lånetiden forlenges i inntil tre måneder. Lånetiden for bokpakker er mellom tre og seks måneder; tiden bestemmes ved bestilling.

Nasjonalbiblioteket dekker utgifter i forbindelse med utsendelse av materiell. Retur dekkes av låntakende bibliotek.

Låntakende bibliotek er ansvarlig for alt materiell lånt ut til dem, og bes melde fra om noe er tapt eller skadet. Ved for sen levering sender vi purrebrev på e-post, men krever ikke inn purregebyr. Om materiellet ikke er blitt levert etter tre purringer sender vi erstatningskrav. Spørsmål om purringer kan rettes til Depotbiblioteket telefon 75 12 12 66.

Erstatningssatser

Adresser ved retur

For bibliotek som har avtale med Norsk bibliotektransport: 

Biblioteknummer: 018 3300 Depotbiblioteket 

For bibliotek som bruker posten:

Sender du retur som brev via Posten (inntil 2 kg), bruk postadressen: 

Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket, Postboks 615, 8607 Mo i Rana

For pakker, eller om du bruker en budtjeneste, bruk leveringsadressen:

Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket, Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana

Adresse for bokgaver 

Hvis du vil sende oss gaver, brosjyrer eller lignende kan du bruke biblioteknummer 003 0100, eller sende til Nasjonalbiblioteket, Observatoriegaten 1B, 0254 Oslo.

Forsendelsen må merkes med «Det flerspråklige bibliotek»

Mine sider

Du finner informasjon om lån og reservasjoner registrert på deg ved å logge inn i bibliotekkatalogen. 

Oppdatere kontaktinformasjon

Om du oppdager at vi har feil epostadresse eller telefonnummer til biblioteket ditt er det fint om du retter opp. Vi henter informasjonen fra Nasjonalbibliotekets Base Bibliotek; melder du inn rettelser til dem blir det riktig også hos oss.

Om du lurer på noe du ikke finner svaret på her håper vi at vi hører fra deg!