Hopp til innhold

Lån en bokpakke

Det er stor etterspørsel etter å låne bokpakker på ukrainsk. I gjennomsnitt må man regne med en ventetid på 4-6 uker før pakken sendes fra oss.

Vi må også forbeholde oss retten til å redusere antall bøker som ønskes lånt og lengden på lånetiden for å sikre at flest mulig bibliotek får anledning til låne en bokpakke.

Vi håndplukker en eske med bøker, film, lydbøker og språkkurs ut fra det enkelte biblioteks behov, og sender de på lån over en lengre periode. Bokpakker kan bare lånes av bibliotek i Norge.

Privatpersoner og andre institusjoner må kontakte sitt lokale bibliotek for å gjøre en bestilling. Bestemte titler kan da bestilles som vanlig fjernlån via websøket vårt.

Privatpersoner med et nasjonalt lånekort kan selv bestille fjernlån via Biblioteksøk