Introduksjon til festivalbibliotek

Festivalbibliotek er et midlertidig eller såkalt pop-up-bibliotek satt opp i forbindelse med en festival. Biblioteket kan legges til festivalstedet i et telt eller et egnet lokale, eller det kan være et dedikert område på et ordinært bibliotek.

Nesten alle slags festivaler og spel kan ha nytte og glede av å kunne tilby festivalbibliotek uavhengig av emnet for festivalen. Det er bare fantasien som setter grenser.

Kursets innhold

I dette kurset går vi gjennom forberedelsene til å holde et festivalbibliotek og vi kommer inn på mulighetene for arrangement, hva du kan oppnå, og litt om hvilke utfordringer du kan møte.

Ethvert festivalbibliotek vil måtte skreddersys og vil derfor være like unikt som festivalen det holdes ved. Vi kan ikke ta høyde for alt, men vi håper vi kan inspirere deg til å se på mulighetene om du får høre at det blir en festival arrangert i nærheten av hvor du bor.

De ulike kursleksjonene kommer inn på hvordan begrunne et festivalbibliotek, hva slags innslag dere kan lage, og hvilke utfordringer dere kan møte. Det blir mest en startpakke, og vi håper listen med ideer i «Leksjon 2: Hvordan gå frem for å arrangere et festivalbibliotek» kan komme til nytte. Som det går fram av kurset så ligger det største arbeidet i forberedelsene og planleggingen, heller enn i gjennomføringen.

Kurset vil ta kort tid å gjennomføre, og krever bare at du har litt kjennskap til moderne bibliotek og deres mangfoldige virksomhet.

Kursprodusenter

Dette kurset er utviklet ved Nordland fylkesbibliotek, basert på brosjyren «Sånn! Festivalbibliotek» produsert av Marit Laland og Kari Meidell Sjule.

I tillegg til vår egen erfaring fra samarbeid med forskjellige festivaler så fikk vi bilder og informasjon om festivalvirksomhet fra:

Deichman i Oslo, ved Brage T. Bjerke.

Troms og Finnmark fylkesbibliotek, ved Edel Olsen.

Sissel Holtet, biblioteksjef i Hamarøy, som samarbeidet med oss når vi hadde festivalbibliotek ved Hamsundagene.