Hvordan gå frem for å arrangere et festivalbibliotek?

Bibliotekene kan selv ta kontakt med festivalarrangør eller festivalarrangører kan kontakte bibliotekene. Det er selvsagt en fordel om bibliotekansatte som brenner for konseptet får jobbe aktivt med prosjektet.

Du kan søke midler til aktiv formidling fra Nasjonalbiblioteket for at personalet skal ut i felt. Da må du planlegge god tid i forveien, men det kan også være dette som gjør prosjektet mulig å gjennomføre.

Det er viktig med tett samarbeid med festivalarrangør

Det vil være en fordel om du og festivalarrangøren i fellesskap planlegger konseptet på forhånd. Du bør møte dem god tid i forveien, fortelle om festivalbibliotek som et tilbud du er villig til å tilby – og inviter til idemyldring og konkretisering om hvem, hva, hvordan, når.

Involver gjerne representanter fra festivalens publikum og frivillige i planleggingsfasen! Alle festivalbibliotek må tilpasse seg festivalens form og tematiske innhold, og dere må kunne tenke utenom den vanlige hverdagen. Mens arrangementet pågår så bør bibliotekpersonalet regnes som en del av festivalens stab.

Festivalarrangøren og bibliotekets personale bør ha felles forståelse av målgruppen, festivalens publikum. Bibliotekets innhold bør gjenspeile festivalen som helhet, og være fleksibelt nok til at alle aldersgrupper tilstede vil ha glede av tilbudet deres. Tenk litt på de som er mest tallrikt tilstede og litt på de som kanskje faller litt utenfor når det gjelder resten av festivalens innhold. For eksempel så kan det være lurt å ha et tilbud til barna dersom det kan tenkes å være mange småbarnsforeldre i publikum. Om målgruppen er barn, hva med et ukeblad eller en avis til foreldrene?

Hva skal biblioteket ditt bidra med?

Det planlagte tilbudet blir til i samarbeid med festivalen, slik at du vet hva og hvor mye som skal være med. Åpningstiden må være klart avtalt og fastsatt, og tilgjengelig i informasjonsmateriellet til festivaldeltakere. Tidsskjema for eventuelle programposter som festivalbiblioteket er ansvarlig for må være klart avtalt og fastsatt. Tenk litt utenfor boksen for å få med alle muligheter du kan se for deg. Det er bedre at du spør en gang for mye om hva arrangøren kan hjelpe til med, enn å møte opp og mangle noe essensielt.

Ideer for hva som kan være i festivalbiblioteket

Sitteplasser og bord: Ethvert sted som er satt opp for å holde arrangement bør ha et lager med sammenlagte møbler. Hvis ikke så må du vite om det på forhånd, for å kunne ordne det fra andre steder.

Bøker eller andre medier: Noe lettlest, noe populært, noe som matcher festivalen du er på? Ha med en liten hylle om det trengs, eller bokkasser for å holde bøkene samlet og tilgjengelig.

Dagens aviser og ferske ukeblader: Dette er et lettvint og populært tilbud.

Høytlesing for barn: Er festivalen lagt opp for å være familievennlig eller kanskje den har småbarnsfamilier som målgruppe? Få høytlesingsstunder inn i programmet. Dette er spesielt aktuelt om festivalen har utgangspunkt i språk og litteratur. Dersom det er bilder i boken dere velger så kan dere godt være to om lesestunden. Da kan den ene vise fram bildet mens den andre leser.

Aktivitetsmateriell: Hva med noe som lar barn få utfolde seg litt? Tegnesaker, brettspill, klosser, lego? Kanskje til og med Makerspace-verktøy som 3D-penner eller buttons-maker?

Ladestasjon: Om deltakerne bor i telt så blir det fort til at mobilene går tomme for strøm. Om festivalen ordner strøm, hvorfor ikke sette opp en ladestasjon? USB-kabler til alle typer mobil og nettbrett og en powerbank.

Internett: Har du lyst til å bruke anledningen til å registrere nye lånere og dele ut lånekort? Lyst til å tilby et område med trådløst nettverk? Internett kan ordnes ved en ruter med eget SIM-kort. Da kan du ha tilgang til biblioteksystemet med en laptop, og besøkende vil oppsøke festivalbiblioteket for tilgang til nettet.

Utstillingsmateriale: Har biblioteket eller kan du få tak i gjenstander knyttet til festivalens innhold? Om du kan få tak i en monter eller ordne en form for utstilling, hvorfor ikke være litt museum?

Foredragsarena: Er forfattere, kunstnere, eller artister en del av festivalen? Bokhyller er et yndet bakteppe om de skal holde foredrag, pluss at din egen litterære ekspertise som bibliotekansatt kan være til hjelp for arrangøren.

Noe du vet om, som vi har glemt?

Sjekk ut hva som allerede finnes av ressurser!

Kanskje fylkesbiblioteket, bibliotekene i nærheten, frivillige organisasjoner, venneforeninger, eller til og med festivalarrangøren selv har det du trenger.