Gjennomføring

Ting å tenke på på selve dagen

Nå er dagen kommet. Det er viktig å møte opp i god tid før avtalt åpningstid, slik at du kan sette opp utstyret og innrede lokalet. Ha alt som skal være med på opplegget pakket ned i transportkasser på forhånd slik at det bare er å laste på bilen.

Åpningstiden må være avtalt på forhånd. Ha gjerne tidene på en oppslagsplakat og helst også i festivalens brosjyrer. For å se profesjonell ut, unngå håndskrift og skriv heller ut plakaten fra en datamaskin.

Det er en fordel om du ikke er alene, slik at dere kan ta pause på skift. Det bør alltid være noen i lokalet, som holder diskre trafikktelling og som kan ta imot henvendelser.

Det kan være en god ide å ta seg en tur ut på festivalområdet med reklameskilt eller materiell og reklamere for festivalbiblioteket og invitere publikum inn.

Ta gjerne bilder til bibliotekets sosiale medier, men husk personvern og spør i tilfelle noen ikke ønsker å bli eksponert på nett.

Du bør ikke regne med at det er like varmt og trygt som på biblioteket ditt. Vær forberedt på værendringer.

Leksjoninnhold