Evaluering

Det er lurt å gjøre en grundig evaluering etter endt prosjekt, gjerne sammen med festivalens arrangør. Om det var noe som ikke gikk helt etter planen, så ta lærdom av det til en senere anledning. Gå gjennom sjekklisten, og diskuter alle innslagene biblioteket var med på å gjennomføre.

Hvordan gikk det?

 • Hva var bra?
 • Hva var mindre bra?

Har du tall å referere til?

 • Antall besøkende?
 • Antall arrangement?
 • Antall nye utstedte lånekort?
 • Antall ansatte timer brukt på planlegging, på festivalen, evaluering?
 • Antall oppslag om festivalbiblioteket i sosiale media og i aviser?
 • Andre tall?

Hva har du lært?

 • I forbindelse med planlegging
 • Gjennomføring
 • Hva vil du gjøre annerledes neste gang?