Eksempler på festivalbibliotek

Her har vi samlet noen eksempler på festivalbibliotek:

Deichmanske bibliotek

Med sine mange filialer så er Deichmanske bibliotek i Oslo en festivalarrangør på egen hånd. De kan veksle mellom hvilken filial som har arrangement om hva, og de kan velge blant alle hovedstadens mulige samarbeidspartnere. De har mangfoldige litterære arrangementer, Skaperfestivalen i samarbeid med Teknisk Museum, og setter opp festivalbibliotek på eksterne arrangementer som Øyafestivalen, Norway Cup, Mela, Oslo Comics Expo med flere. Fellesnevner for involvering er eget område, utlån av medier og diverse aktiviteter. Noen ganger er biblioteket med på å lage programmet, som for eksempel ved bibliotekscenen på Øya-festivalen.

Riddu Riđđu

Under den årlige urfolksfestivalen Riddu Riđđu i Kåfjord bidro Troms fylkesbibliotek med å arrangere festivalbibliotek og med litteraturprogram hvor samiske forfattere var profilerte. På programmet var også det noen ganger også forfattere fra årets nordlige gjestefolk på festivalen. Lokalene til biblioteket på Senter for nordlige folk ble også brukt som arena for festivalens seminarprogram.

RIDDU Riđđu Festivála (norsk) RIDDU Riđđu Festivála (samisk)

Fra diskusjonspanel under Riddu Riddu- festivalen i 2016. Foto: Edel Olsen

Márkomeannu

Nordland fylkesbibliotek arrangerte i 2022 festivalbibliotek ved den samiske festivalen Márkomeannu i Evenes kommune. I samarbeid med Sametingets bibliotek så ble det presentert samiske barnebøker, med høytlesing på både norsk og samisk.

Biblioteket fikk satt opp telt rett ved festivalens markedsplass, og her kunne folk finne varm og god atmosfære, dagens aviser, og strøm til mobilen.

Márkomeannu (norsk) Márkomeannu (samisk)

Klemetspelet og Jamtjordmartnan

I forbindelse med Klemetspelet i 2022 så ble det satt opp festivalbibliotek i et samarbeid mellom Hemnes folkebibliotek, Sametingets bibliotek, og Nordland fylkesbibliotek. Spelet holdt forestillinger over 3 dager, og markedsdagene Jamtjordmartnan ble holdt samtidig. Da ble svært bra besøk på festivalbiblioteket, som kunne lokke med Makerspace-aktiviteter, eventyrstunder, dablo-spill og snacks.

Klemetspelet

Fortellerstund med innlevelse

Hamsundagene i Hamarøy

Hamsunsenteret arrangerer den årlige litteraturfestivalen Hamsundagene. I 2022 var Nordland fylkesbibliotek tilstede med bibliotek i telt, i samarbeid med Hamarøy folkebibliotek. Dette ble et naturlig sted for festivalens litterære foredrag, forfattersamtaler, og boksigneringer.

Hamsunsenteret

Vera D. Lindbach fra Stormen bibliotek presenterte skeiv litteratur under Hamsundagene.
Foto: Sissel Holtet.