Hvorfor ha et festivalbibliotek?

Hva får biblioteket og festivalarrangørene ut av å ha et festivalbibliotek?

Formidling på en ny arena for å nå nye brukere

Fra folkebibliotekets perspektiv er festivalen en mulighet til å drive aktiv formidling for å nå nye bibliotekbrukere, og dermed få flere til å lese og øke utlånet.

Du har kanskje tjenester som flere brukere ikke er klar over? Det kan være utlån av ulike medier, ebok-tjenester, meråpent bibliotek, Makerspace, eller enkeltpersoners og organisasjoners mulighet for samskaping med biblioteket. Du ønsker kanskje å dele ut brosjyrer, dele ut lånekort, eller gi praktiske demonstrasjoner? Hva er da bedre enn at du møter dem på et sted hvor de er på fritiden sin?

Utvidet og kvalitetssikret tilbud til festivalens gjester

For arrangøren vil et festivalbibliotek gi deltakerne et enda bredere tilbud. Det kan godt hende at biblioteket ditt allerede har noe å tilby som er forenlig med festivalens formål og hva publikummet deres forventer. Det kan også være at dere finner at det beste er å tilrettelegge for bestemte målgrupper, som for eksempel barn og unge. Du og festivalarrangøren kan samarbeide i begges interesse. Festivalbiblioteket kan bli alt fra et kostnadsfritt og betjent pauserom for festivaldeltakere, til en aktiv samhandler i festivalens program.

Mange festivaler er støttet av kommunen, fylkeskommunen, Norsk kulturråd, Fritt ord, diverse bankstiftelser, ulike fond eller sponsorer generelt. Noen av disse setter særlig krav om tilbud til bestemte målgrupper, f.eks. barn. Et festivalbibliotek kan bidra til at festivalarrangøren på en enkel måte får et mer mangfoldig program.