Finne og utvikle en løsning sammen

For å fange opp og konkretisere de gode ideene, må noen fasilitere og administrere prosessen. Nedenfor har vi samlet metoder som kan være nyttige for deg når du skal lose en gruppe fra den første, uforpliktende idéutvekslingen fram til en løsning som alle kan stille seg bak.

Prøve og feile

Støtteverktøy for møteledelse

Tilbake til kurs