Hopp til innhold

Feiring av Morsmålsdagen

Morsmålsdagen blir markert verden over den 21. februar hvert år. Dagen er en flott anledning til å synliggjøre de språklige ressursene i lokalmiljøet.

Å få lov til å fokusere på eget morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle, og gjennom feiringen blir vi aktive deltakere i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge! Vi tilbyr både bøker og effekter som kan styrke feiringen.

Tips til samarbeidspartnere

Planlegg i god tid og ta kontakt med de du tror kan tenke seg å være med å markere dagen. I barnehager kan foreldre være interessert i å bidra med opplesninger eller fortellinger. Har foreldre bakgrunn fra ulike land, kan det bli mange spennende historier på ulike språk.

Asyl- og flyktningmottak har beboere som kan ønske å bli kjent og etablere nettverk både med institusjoner og personer i det landet de har kommet til.

Lokale frivillige organisasjoner innenfor håndarbeid, idrett, matlaging og litteratur kan utfordres til å ta et bredt perspektiv på en inkluderende aktivitet i nærmiljøet. 

Forslag til aktiviteter 

Informasjonsmateriell til morsmålsdagen

Om du vil promotere et planlagt arrangement, sette et midlertidig profilbilde eller lage en nyhetssak om Morsmålsdagen kan du bruke noen av disse bildene til nedlastning:

språkeksempel Biao – last opp

Temapakker hjelper deg i gang med feiringen av Morsmålsdagen

For å bidra til feiringen låner DFB ut temapakker til de som ønsker det. Alle pakker til Morsmålsdagen inkluderer plakater, ballonger, språkkort, bokmerker og annen moro!

En temapakke inneholder 10-15 bøker. I tillegg kan vi også tilby generelle pakker med f. eks bildebøker eller romaner på mange språk. 

Vi kan bare ta imot et begrenset antall bestillinger av temapakker. Hvert år må vi si nei til mange etternølere, ikke vent for lenge med å bestille!

Temapakker for voksne

Velg én pakke pluss et alternativ i tilfelle vi har gått tom for ditt ønske.

Temapakker for barn

Velg én pakke pluss et alternativ i tilfelle vi har gått tom for ditt ønske.

Mer informasjon og bestilling av temapakker 2025

Påmelding til Morsmålsdagen 2025 åpner siste uke i november 2024. Vi annonserer tilbudet på DFBs Facebook side og Nasjonalbibliotekets nyhetsbrev.

Send en epost til: morsmalsdagen@nb.no for mer informasjon og påmelding.

Språk: Husk å skrive hvilke språk du ønsker eller om vi fritt kan velge språk på bøkene.

Vi sender ut pakkene i midten av januar, slik at dere har dem i god tid før Morsmålsdagen. 

Husk at bøkene må returneres i løpet av mars/april og at dere må bekoste returfrakten.