Hopp til innhold

Flerkulturelt bibliotekmøte

Det flerspråklige bibliotek arrangerer hvert år et åpent møte med flerkulturelt tema. Møtene finner sted på våren.

Formålet med møtene er å inspirere, gi kunnskap og lære av hverandre.

Tema tidligere år:

2022- Innenfor/utenfor

På denne konferansen ønsker vi å belyse betydningen av mangfold i alle ledd av kulturell virksomhet, mekanismer for utstøtning, metoder for inkludering, betydningen av mangfoldige nettverk, og å bruke lokale ressurser.

2019 – Med litteraturen som døråpner – veien videre for språkkaféer».

2018 – Dypdykk i somali og polsk litteratur og kultur. 

Somaliere og polakker utgjør store lånegrupper på norske folkebibliotek. Benytt anledningen til å lære mer om lesevaner og lesekultur til disse to gruppene