Hopp til innhold

Kurmandsji / Kurmancî

I Nord-Kurdistan, den delen av Kurdistan som ligger under Tyrkia og Armenia, snakker og skriver kurdere kurmandsji og bruker et modifisert latinsk alfabet.

Det er omstridt hvor vidt kurmandsji er et av de kurdiske språkene eller  en av de kurdiske dialektene, men siden en som leser det ene kan ikke alltid kan lese de andre er de adskilt hos oss. Det andre kurdiske språket vi har en samling av er sorani.

Vi har også en samling med bøker på kurmandsji skrevet med arabisk alfabet (badini).

På verdensbiblioteket.no kan du låne e-bøker på kurdisk.

Nariman Amedi

Tar hånd om henvendelser angående bokpakker og enkeltlån og rutiner rundt utlån. Ansvarlig for de kurdiske samlingene sorani, kurmandji og badini. Ansvarlig for språkkafetilbudet på DFB.

Snarveier til katalogen