Kartlegge behov og utfordringer

Det er mange måter å kartlegge behov og utfordringer for innbyggerne i ditt lokalsamfunn på. Du kan gå bredt ut og invitere til et åpent folkemøte, du kan invitere utvalgte samarbeidspartnere til en workshop eller du kan oppsøke folk én-til-én. Disse metodene kan være nyttige:

Støtteverktøy for møteledelse

Tilbake til kurs