Emneside- om hvordan man lager ankerlenker

Eksempel på Ankerlenker

Her er lenkene du legger i toppen

tekst basdkfj aæsdgkj asødkfg jasdgkj øsdfk

aækgjds

Her er en overskrift

Her er en brødtekst jeg ønsker å lenke til

Forklaring – Hvordan legge til en ankerlenke?

Dersom du ønsker å lenke til en overskrift er det enkelt:

  1. Ha markøren i Overskrift (Slik at blokken vises)
  2. Gå på høyre side i menyen. Avansert
  3. Fyll ut HTML-anker

4. Kopier teksten og gå så til teksten du ønsker å lenke fra.
5. Fyll ut urlfeltet med teksten men legg til #

Dersom du ønsker å lenke til brødtekst er det litt mer kronglete:

-1. Marker teksten du ønsker å lenke til, og klikk på de tre prikkene til høyre

2. Lag ankerlenke ved å skrive tekst med «id=xxxx» i html

3. Gå til teksten du ønsker å lenke fra og fyll ut url med #

Kolonner med to fremhevet innlegg- som er fine lenker med bilder internt.