Quiz med svartype åpent svar

Her kan de svare og du kan hente opp hva de har svart et annet sted inne i administrasjonsgrensesnittet . det er litt artig, men krever kontroll, og passer best der du har en lukket gruppe som tar kurset og der du som lærer skal bedømme hva de gjør