Quiz med sortering som svar

Disse svarene passer kanskje best når det er ulike størrelser , som størst til minst, kortest til lengst