Å legge en quiz inne i emnet, sømløst

Det går også an å legge for eksempel quiz inne i en tekst

asdfa

asdga

asgd

Da finner du ID nummeret og legger det inn i kortkode

Quiz med svartype «gratis»

Her må man ha ordrett svar

sdøafjk

asfgda

agd