Gjennomføre

For å ta løsningen i bruk trenger du gjerne å få andre med på laget, for eksempel kommuneledelsen for finansiering og forankring, ansatte eller frivillige for gjennomføre tiltaket og innbyggere som skal delta på tiltaket eller bruke løsningen.

Mange metoder i startpakken være nyttige i denne fasen. Kanskje fungerer ikke ting som planlagt, og dere må gå et skritt tilbake. 

Det kan være hensiktsmessig å se på løsningen dere har laget som en prototyp snarere enn en fiks ferdig løsning.  Da er terskelen for å endre underveis lavere dersom ting ikke fungerer helt som dere hadde tenkt.

Husk å informere og involvere de du har samskapt med om endringer og planer for oppfølging. Det er spesielt viktig dersom ting ikke går som planlagt, og tiltak må skaleres ned eller skrinlegges. Hvis du glemmer det, kan det fort etterlate en følelse av at du ikke tok partnerne dine på alvor, og sjansen er stor for at de ikke stiller opp neste gang du vil samskape. 

Kanskje har det dukket opp nye forslag i prosessen som dere vil følge opp. 

Tilbake til kurs