Synliggjøring i sosiale medier

Sosiale medier og tilstedeværelse på nett 

Det finnes svært mange sosiale medier og plattformer der biblioteket kan være til stede. Hvert medium krever litt forskjellig innsats og kunnskap om bruken og det tar tid til å følge opp kommunikasjon på flere plattformer. Dersom dere er på sosiale medier, er det lurt å konsentrere seg om noen kanaler dere kjenner godt og har mulighet til følge opp. Det er viktig å stille seg og svare på følgende spørsmål:  

  • Hva vil dere oppnå?  
  • Hvem vil dere nå?  

Målgruppene fordeles ujevnt på de forskjellige sosiale mediene og det er i stadig endring. IPSOS media tracker er en god kilde til å følge med på utviklingen. Grovt sett kan vi si at Facebook mest brukt av de eldre (og bibliotekansatte), men 82% (3,55 mill.) av befolkningen over 18 år har en profil (tall fra MediaTracker Q4’23). Facebook egner seg godt for å legge ut informasjon om bibliotekets arrangementer og invitere deltakere inn, men vær obs på hvilken målgruppe du da treffer. SnapChat er nest størst i Norge talt i antall profiler med Instagram rett bak. TikTok har en yngre brukergruppe og X/Twitter er også mest brukt av yngre – for blant annet nyheter, sladder, og merkelige konspirasjonsteorier. Discord er en av mange nisjesteder for blant annet gamere.Vær obs på at enkelte kommuner har regler for hvilke sosiale medier som kan og bør brukes. 

Den eneste kanalen du selv har kontroll over og eier er bibliotekets egne nettsider.  

Som oftest «googler» folk når de skal finne biblioteket ditt, de færreste har laget et eget bokmerke til bibliotekets nettsider. Det er derfor lurt å sette seg inn i hva som dukker opp i et søk etter biblioteket «fra utsiden». Gjør et søk på eget bibliotek på Google fra en privat telefon eller maskin utenfor kommunens nettverk og se hva som dukker opp. Test gjerne også et søk på engelsk Google – du kan bli overrasket over trefflisten. Det er langt ifra alle søketreff dere kan kontrollere, men det er viktig å følge med og være klar over hva innbyggere ser av og sier om biblioteket på nett.  

Det kan lønne seg å registrere «min bedrift» i Google-universet slik at dere selv kan redigere åpningstider, legge inn bilder, svare på anmeldelser og lignende. Men husk da at det blir enda ett sted dere må holde oppdatert.  

Sosiale medier kan være nyttige til:  

  • Brukerdialog. 
  • Markedsføring av arrangement. 
  • Egen læring. Ved å følge kollegaer fra bibliotekfeltet på TikTok, Instagram, LinkdIn, X og Facebook kan du få og gi nyttig informasjon og gode tips.  
  • Rekruttering. Ved nyansettelser er det en god ide å dele utlysningen på Facebook og LinkedIn. Sosiale medier kan også være en kanal inn til frivillige og andre samarbeidsparter. 
  • Intern kommunikasjon.  

Tips til markedsføring i sosiale medier

Følg alle lover for copyright og, bildebruk og  

Bruk bilder som fanger oppmerksomheten og illustrerer saken på en god måte 

Lag eget innhold med egne bilder!  

Tilpass budskapet, tenk hele tiden på hvem du representerer og hvem du ønsker å nå 

Det er lov å være lekende og kreativ på sosiale medier 

Vær likevel tydelig i det som skrives. Ironi og ordspill kan misforstås 

Ha kontroll på kommentarer og svar på alle henvendelser så raskt som mulig. 

Svar saklig på eventuell kritikk. Tilby ta kontakt på e-post eller telefon for eventuell oppfølging. 

En sak kan starte som et spørsmål i Messenger, men blir det nødvendig med omfattende svar er det lurt å flytte svaret over til kanaler du selv har kontroll på og ved behov kan arkivere fra 

Refleksjonsspørsmål:  

Refleksjonsspørsmål

Mange kommuner har egne retningslinjer for bruk av sosiale medier – har din kommune det og hvordan forholder biblioteket seg til disse? 
Hvilke kanaler bruker biblioteket for å nå innbyggerne i egen kommune (digitale, analoge, felles-kommunale, bibliotekspesifikke)? Er det noen kanaler dere burde bruke mer, eller mindre? Hva er i så tilfelle grunnen til det?  

Har ansatte kunnskapen og kompetansen som trengs for å formidle i disse kanalene?  

Bruker dere statistikk og analyse av om og hvordan dere treffer publikum med budskapet deres enten det er i analog eller digital form?  

Har dere tilgangene og utstyret som trengs for å formidle digitalt?  

Har dere ansatt(e) som har ansvar for sosiale medier? 

Har dere satt av nok tid til å følge opp kanalene der dere er til stede? 

Samarbeider dere med andre i kommunen eller i andre bibliotek for å synliggjøre bibliotekets tilbud og tjenester på nett? 

Designverktøy – Kurs i Canva

Et kurs som gir deg kunnskap om et enkelt designverktøy til bruk for å produsere informasjons- og markedsføringsmateriell