Noveller april og mai 2021

Her får du presentert novellesamlinger fra kulturfondpuljene som ble utsendt til norske folkebibliotek fra april og mai 2021. Videoene er laget av ansatte i folkebibliotek i Rogaland.

Bøkene er presentert i spillelister. Når man har sett første bokpresentasjon, går spilleren videre til neste i spillelista. Det er enkelt å få oversikten over enkelttitlene i spillelista. Klikk på de tre strekene øverst til høyre i fremviseren, så kommer det opp en liste over titlene, og man kan velge fra lista.

Vi har laget en liste med bokbeskrivelser av alle bøkene. Bokbeskrivelsene kan brukes fritt i formidlingsarbeidet til bibliotekene.

Bokliste – litteratur utsendt i april og mai – formidlet av bibliotekansatte i Rogaland