Eksempler og nytenkning vi kan lære av

Eksempler og nytenkning vi kan lære av  

Prosjektet «Morgendagens veileder» (2019) tok tak i hvordan bibliotekenes referansearbeid og kunnskapsformidling påvirkes av den teknologiske utviklingen, og det at mange av de som søker informasjon er mer selvhjulpne enn før. Prosjektet ble gjennomført i Tønsberg og Nøtterøy. Resultatene i «Morgendagens veileder» kan hjelpe oss å forstå framtidens informasjonsbehov og hvordan bibliotekene kan tilpasse seg innbyggernes ulike preferanser.   

Barneuniversitetet ved Trondheim folkebibliotek er et godt eksempel på hvordan kunnskapsformidling kan tilrettelegges for barn. Bærekraftsbiblioteket er et eksempel på målrettet formidling om samfunnsaktuelt tema for barn.  

Prosjektet «Folkebiblioteket som kunnskapsaktør» i Troms og Finnmark har samlet nyttig erfaring om både kompetanseheving i folkebibliotekene, organisering med superbrukere og samarbeid med universitetsbiblioteket i regionen. I FiF-prosjektet er det utviklet kursløyper og teksthefte som kan brukes til selvstudium, i et personale eller på tvers av flere bibliotek. Nærmeste fylkesbibliotek kan gjerne bes om å bistå for å legge opp til en læringsprosess. 

Den aktive formidlingen fyller vi stadig med nytt innhold, blant annet som følge av den gjeldende bibliotekstrategien, og flere års utlysning av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Formidling eller «aktiv formidling» er et satsingsområde i Nasjonal bibliotekstrategi. På www.bibliotekutvikling.no/kompetansebanken/ finner du oppdaterte e-læringskurs, ressurser og videoer om relevante formidlingsmetoder og formidlingsaktiviteter.   

Fylkesbibliotekene bidrar til både kompetanseutvikling, koordinering og nye digitale innholdstjenester gjennom store samarbeidsprosjekt som FiF-prosjektet og «Bibliotek 24». Gjennom prosjektet Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek tilbyr OsloMet i samarbeid med fylkesbibliotekene studiet Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek