Jeg vil samskape, men vet ikke om HVA og ikke med HVEM

Du vil samskape, men har ikke bestemt deg for hva eller med hvem. Du er åpen for alt.

Begynn med:

 I alle faser av en samskapende prosess er det viktig å kommunisere tydelig med alle som er med: hvor i prosessen er dere nå? Hva har dere blitt enige om så langt? Hvem gjør hva?

Trygghet og struktur er en forutsetning for kreativitet. Når du inviterer innbyggere til å samskape med deg, må du ha en klar formening om hva du inviterer dem inn til og hvorfor

Eksempel: Vestre Toten – Nye fellesskap i lokalsamfunnet

I Vestre Toten hadde de erfart at noen av tjenestene som biblioteket tilbyr, ikke nødvendigvis er de tjenestene som innbyggerne trenger. Derfor ønsket de å møte innbyggerne i øyehøyde og invitere dem med til å finne ut hva som kan gjøre lokalsamfunnet bedre. Innbyggerne skulle både være med på å definere problemet, utforske og finne løsninger på problemet, og gjennomføre løsningene.

LES MER I BIBLIOTEKET SOM SAMSKAPER (2020), s. 40

Eksempel: Nesseby – Det gode liv i Nesseby

I Nesseby ble innbyggerne involvert helt fra starten i samskapingen. Sammen skulle de finne ut: «Hvilke behov og utfordringer har vi i vårt lokalsamfunn?” – og –  “Hvordan kan biblioteket være med å løse noen av disse utfordringene?» Disse to åpne spørsmålene la grunnlaget for HVA biblioteket skulle samskape om, og med HVEM biblioteket skulle utvikle løsningen sammen med. 

LES MER I BIBLIOTEKET SOM SAMSKAPER (2020), s. 32

Tilbake til kurs