Jeg vet HVA jeg vil samskape om og med HVEM

Å gå inn i en samskapende prosess med en klar forestilling om hva dere skal samskape om og hvem dere skal samskape med er krevende, men ikke umulig. Det er en fare for at du overkjører de andre. Du må være lydhør og svært bevisst på din egen rolle.

Begynn med:

Samskaping forutsetter at dere skal løse et problem som alle parter opplever som relevant, på en måte som alle opplever som meningsfull.

Eksempel: Alta – Våre egne spor – kulturminnevern gjennom samskaping

Alta bibliotek hadde fått i oppdrag å utarbeide kommunens første temaplan for kulturminnevern. De inviterte lokalbefolkningen til å identifisere hvilke spor fra fortiden som best forteller den historien de ønsker å fortelle om seg selv.

LES MER I BIBLIOTEKET SOM SAMSKAPER (2020), s. 44

Eksempel: Haugesund – Digihjelp i folkets bibliotek

Haugesund bibliotek ønsket å gi en mer effektiv og målrettet hjelp til innbyggere med lav digital kompetanse. De satte seg ned med representanter for aktuelle brukergrupper (innvandrere og seniorer) for å finne ut hvordan de ønsket å motta datahjelp.

LES MER I BIBLIOTEKET SOM SAMSKAPER (2020), s. 54

Eksempel: Øvre Eiker – Fra konsertsted til møteplass for ungdom

Ungdom i Øvre Eiker ønsket å ha biblioteket som møteplass i tillegg til konsertarena. Sammen med ungdom og eksterne aktører har biblioteket skapt en sosial arena med faste arrangement, sceneopptredener og sosiale aktiviteter.

LES MER I BIBLIOTEKET SOM SAMSKAPER (2020), s. 48

Tilbake til kurs