Hvem er vi?

Bak Startpakke for samskaping står fylkesbibliotekene i Innlandet, Viken, Finnmark, Vestfold og Telemark og Rogaland. Startpakken ble etablert i forbindelse med prosjektet Biblioteket som samskaper (2018-2020), og er siden videreutviklet med de erfaringene vi stadig tilegner oss som samskapere.

Tilbakemeldinger eller spørsmål til startpakken kan sendes til britt.ellingsdalen@rogfk.no eller oystein.stabell@innlandetfylke.no.

Tilbake til kurs