Litteratur- og kunnskapsformidling

Litteratur- og kunnskapsformidling blir gjerne betraktet som en kjerneoppgave på et folkebibliotek. Hvordan biblioteket innretter sin formidling, vil avhenge av hva biblioteket ønsker å formidle og hvem vi skal formidle til.

I de to neste leksjonene konsentrerer vi oss om formidling av innholdet og deler denne formidlingen i to hoveddeler: litteraturformidling og kunnskapsformidling.

Underveis i gjennomgangen trekker vi frem eksempler på formidlingstiltak, som har det til felles at det er tiltak mange bibliotekarer kjenner til og praktiserer.