Kursmateriell

Lenkesamling:

Modul 1 
Tibis følebøker: https://www.nlb.no/tilbudet-vart/foleboker 

Fransk leverandør av følebøker:https://ldqr.org  

Punktskriftgeneratoren: https://www.blindeforbundet.no/braille  

Hjemmesiden: www.nlb.no

 

Modul 2 
Dysleksi-simulator: http://geon.github.io/programming/2016/03/03/dsxyliea  

Norges Blindeforbund: Forside – Norges Blindeforbund (blindeforbundet.no) 

Dysleksi Norge: Hjem – Dysleksi Norge 

ADHD Norge: ADHD Norge

Modul 3 
Innmeldingsskjema: https://www.nlb.no/bli-laner/meld-deg-inn 

Tibis studietilbud: https://www.nlb.no/tilbudet-vart/studielitteratur 

Statped skolelydbok: https://www.statped.no/skolelydbok 

Modul 4 
Informasjonsmateriell fra Tibi: https://www.nlb.no/om-nlb/informasjonsmateriell 

Leser søker bok: https://lesersokerbok.no/ 

Om universell utforming: https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming 

Gode råd i møte med synshemmede: Gode råd i møte med synshemmede – Norges Blindeforbund (blindeforbundet.no)

Universell utforming av læringsmiljø: Universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljø | HK-dir (hkdir.no)