Utgår: Hvorfor er lesing viktig?

Vi som jobber i biblioteket vet at lesing er viktig, men hvor flinke er vi til å faktisk snakke om hvorfor det er viktig? Og hvor gode er vi til å vise til forsking som faktisk dokumenterer effekten av lesing?

Frank Hakemulder, professor ved Lesesenteret i Stavanger og Utrecht universitet i Nederland, vil her gi oss en oversikt over et veldig stort og omfattende felt. Som vi skal få høre er det å investere i lesing og promotering av lesing noe som kan lønne seg både for individet og for samfunnet.

Forskningen Hakemulder viser til sier at:

  • fritidslesing og å lese med barn kan være viktig for å motvirke sosio-økonomiske forskjeller
  • å lese øver og utvikler evner som gjør oss til bedre samfunnsborgere, arbeidetakere og ledere.
  • lesing er bra for både den fysiske og den psykiske helsen vår.
  • å lese hjelper vår kritiske sans og gjør oss mer åpen for andre og deres erfaringer.   
Hør professor Frank Hakemulder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking 
ved Universitetet i Stavanger fortelle om virkninger lesing har på folks liv.
Trykk på CC-knappen i videoavspilleren for å få norsk teksting.

Oppsummering av filmen

Som Hakemulder innleder gir det å bli lest høyt for en følelse av trygghet og kos. Det er noe mange av oss kan kjenne oss igjen i, enten fra opplevelser vi hadde som barn, eller fra å lese for egne barn eller barnebarn. Det er viktig å huske, selv om vi nå skal fokusere på hva forskning sier om det å lese.  

Hakemulder gir en oversikt over fem områder og/eller menneskelige evner forsking har påvist at lesing har positiv virkning på, altså at lesing har carry-over-effects eller «overføringseffekter». Disse er: kognitive evner, fysisk helse, mental helse, emosjonell intelligens og moral. 

Stopp og tenk
  • Svarer funnene i forskningen til dine egne erfaringer?
  • Var det noe Hakemulder sa som overrasket deg?
  • Har du brukt andre begrunnelser for hvorfor lesing er viktig?