Biblioteksjefsplakaten

Biblioteksjefsplakaten ble utarbeidet av Norsk bibliotekforening, Kulturforbundet i Delta, PåBibliotekarforbundet og Fagforbundet i 2019. Plakaten var en respons på en undersøkelse utført av Bibliotekarforbundet, som viste at mange biblioteksjefer de seneste årene hadde opplevd å bli fratatt oppgaver som økonomi- og personalansvar, eller tillagt oppgaver som ikke naturlig hører inn under biblioteksjefens fagområde.  

En liste med tolv punkter med anbefalinger til biblioteksjefens ansvarsområde fra Norsk bibliotekforening, kulturforbundet i Delta, Bibliotekarforbundet og Fagforbundet
En liste med tolv punkter med anbefalinger til biblioteksjefens ansvarsområde fra Norsk bibliotekforening, kulturforbundet i Delta, Bibliotekarforbundet og Fagforbundet

Se også Røgler, Jannicke (2019). Norske bibliotekledere føler seg vingeklippet. I: Bibliotekaren 03/19