Å sette ord på kunnskapen

[TA INN SOM AVSLUTTNG I FØRRE? OPPLEVAST LITT SOM OVERFLØDIG/FYLL?]

I denne leksjonen var målet å gi en oversikt over hva forsking sier om viktigheten av lesing for barn. Bibliotekarer som driver formidling hver dag til alt fra babyer til 100-åringer vet at litteratur og lesing er viktig, men klarer vi nå selv å formulere hvorfor? Og vise til relevant forsking om situasjonen krever det? Og videre: kan vi nå formulerer hvordan vi leser med barn, en praksis som i utgangspunktet kanskje først og fremst er erfaringsbasert og noe vi bare gjør?

Videre i læringsressursen får du nå presentert flere ulike satsinger i regi av folkebibliotek som på hver sin måte når ut og bidrar til å skape leselyst med de minste.

Blant innsatsene er noe kanskje velkjent for biblioteket allerede. Flere av tiltakene kan også fungere i kombinasjon. Det finnes også andre satsinger som fungerer godt, og noen av dem har helt sikkert likhetstrekk. Ta gjerne utgangspunkt i disse når du selv tenker gjennom hva biblioteket alt gjør og ønsker å gjøre fremover.

Det er verken meninga eller realistisk at alle innsatsane skal gjennomførast eller kle alle landets bibliotek. De må sjølv finne det som passar hos dykk, i dykkar kontekst, med eigne ressursar og eigenskapar som utgangspunkt. Når utviklingsarbeid tek utgangspunkt i det lokale behovet, er det større sjanse for treffsikre tiltak og å få til noko som blir varig.

Stopp og tenk

Se over hvilke satsinger som blir presentert i hver av de fire påfølgende leksjonene i læringsressursen. Dann deg et inntrykk over hva de ulike handler om. Gjør deg opp en mening om hva som kan være relevant å se nærmere på, og sett av tid til å gå inn i leksjonene for å studere de nærmere.

  • Er dette noe som kan egne seg for deres bibliotek?
  • Gjør dere noe av dette fra før?
  • Hva kan gjøres hos dere og hvordan kan det gjøres?