Andre kilder

Samspill mellom mediesamling og katalog, arrangementer og engasjement i lokalbefolkningen vil bidra til effektiv synliggjøring av biblioteket. Det er viktig å tenke helhet i formidlingen og være bevisst muligheter for gjenbruk på flere plattformer, både analoge i og utenfor biblioteket og digitale. Samarbeid med kommunens kommunikasjonsansvarlige, nabobibliotek og fylkesbiblioteket gir mange muligheter. Digital formidling egner seg utmerket for gjenbruk og samarbeid med andre bibliotek og i biblioteksektoren som helhet. 

Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene tilbyr ofte markedsføringsmateriell i felles nasjonale kampanjer. Det er kostbart å utarbeide slikt materiell og gjennom disse kampanjene får ditt bibliotek tilgang til blant annet plakater, filmer og bokmerker med profesjonelt uttrykk. Disse er tilrettelagt slik at det enkelte bibliotek lett kan dele i egne kanaler, i biblioteket og i sosiale medier. Her finner du plakatutstillinger og markedsføringsmateriell fra Nasjonalbiblioteket. Et annet eksempel er  Bærekraftskampanjen fra Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold som også kan brukes i andre fylker.